Konferencja „EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE” – V EDYCJA

Konferencja „EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE” – V EDYCJA

PROGRAM WARSZTATÓW – KONFERENCJI NA TEMAT PROJEKTU

POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

„EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE” – V EDYCJA

 

22 LUTEGO – SULECHÓW – GODZ. 10.00

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, UL. LICEALNA 10

10.00 – 10.15  Otwarcie spotkania: powitanie słuchaczy i gości. Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole”  w województwie lubuskim po 4 latach funkcjonowania.

10.15 – 11.15   Metodyka prowadzenia lekcji szachów w klasach I-III Szkoły Podstawowej. Wymiana doświadczeń pytania i odpowiedzi.

11.15 – 12.15   Elementy szachowe w praktyce (maty w 1 ruch, motywy kombinacyjne, specyfikacja debiutów)

12.15 – 12.30  Zakończenie konferencji.

 

 

 

Andrzej Modzelan

Prezes

Lubuskiego Związku Szachowego

Kurs dla nauczycieli – województwo lubuskie – marzec 2019

Kurs dla nauczycieli – województwo lubuskie – marzec 2019

KURS DLA NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

W RAMACH PROJEKTU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

„EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE” – V EDYCJA

 

1. Organizator: Lubuski Związek Szachowy, ul. Chrobrego 28, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Planowane miejsce:

* północ województwa – 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 28 (lokal Klubu Szachowego „STILON”)

* południe województwa – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odrodzenie” ul. 22 lipca 1807 nr 12 C. 67-120 Kożuchów. 3. Zgłoszenia: do 28 lutego 2019 na adres: anmodz@gmail.com
4. Terminy zjazdów: 8 – 10 marca, 22 – 24 marca i 29 – 31 marca 2019.

5. Program godzinowy: piątek 4 h (16.00 – 19.30), sobota i niedziela po 10 h (09.00 – 16.00)

6. Opłaty: opłata za kurs w wysokości 600 zł (osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową – potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej – mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł) płatna do 22.03.2019 na konto Lubuskiego Związku Szachowego:

Bank Zachodni WBK S.A., 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799

(opłata obejmuje 72 godziny szkolenia i materiały szkoleniowe)

6. Kontakt: prezes LZSzach. – Andrzej Modzelan tel. 606-92-11-88.