Kurs doszkalający dla nauczycieli projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” Warszawa (27-28 maja 2017)

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem.

  1. Organizator: Polski Związek Szachowy
  2. Miejsce: Sala Klubowa Polskiego Związku Szachowego, Al. Jerozolimskie 49, 02-697 Warszawa
  3. Termin: 27-28.05.2017, godz. 10:00 – 16:30
    Uczestnictwo:
    W kursie mogą wziąć udział nauczyciele, którzy ukończyli podstawowy 72-godzinny kurs uprawniający do nauczania szachów w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole.
  4. Udział w kursie jest bezpłatny.
  5. Zgłoszenia: Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail: harazinska@pzszach.pl w terminie do 23 maja 2017 r.
  6. Uwagi końcowe: Ilość miejsc ograniczona. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia wyżywienia.

Warszawa_27_28maja2017