KURS podstawowy dla nauczycieli – Chełm – 21 – 27 sierpnia 2017 r.

Kurs podstawowy dla nauczycieli projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Chełmie, ul. Synów Pułku 15, 22-100 Chełm, w terminie 21 – 27 sierpnia 2017 r.

  1. ORGANIZATOR – Lubelski Związek Szachowy
  2. MIEJSCE I TERMIN

Kurs przeprowadzony zostanie Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w  Chełmie, ul. Synów Pułku 15, 22-100 Chełm i składać się będzie z 72 godzin dydaktycznych w terminie 21 – 27 sierpnia 2017 r., godziny zajęć od 9:00– 19:00

  1. ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszeń – do 18 sierpnia 2017 r. Zgłoszenia do udziału w kursie należy wysyłać e-mailem na adres: biuro@luzszach.pl

Temat zgłoszenia: KURS PODSTAWOWY dla nauczycieli Chełm

W kursie uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani nauczyciele.

  1. FINANSOWANIE

Opłata za kurs w wysokości 500 zł (osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową – potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej – mogą być zwolnione z części szachowej (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem) i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł) płatna do 18 sierpnia 2017 na konto: Lubelskiego Związku Szachowego  nr :

36 1750 0012 0000 0000 3332 3417      Raiffeisen Polbank

UWAGA! Organizator wystawia rachunki maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.

  1. SPRAWY RÓŻNE
  • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Koszt transportu pokrywają uczestnicy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.6.Kontakt

Kontakt: Łukasz Dymek, tel: 510-964-252;  Piotr Piwowarczyk, tel: 257983364; mail: biuro@luzszach.pl