Kurs podstawowy dla nauczycieli – Poznań – czerwiec 2017 – III edycja

Zapraszamy na kurs podstawowy dla nauczycieli do Poznania – prosimy o zapoznanie się z komunikatem.

Miejsce: Zespół Szkół Łączności w Poznaniu, ul.Przełajowa 4, Poznań 61-622

Harmonogram:

I zjazd: 3-4 czerwca 2017 r., (sobota i niedziela godz. 9.00-16.00)

II zjazd: 10-11 czerwca 2017 r., ( sobota i niedziela godz. 9.00-16.00)

III zjazd: 26-28 czerwca 2017 r., (poniedziałek, wtorek, środa godz. 9.00-16.00)

Uczestnictwo: W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych!

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego:

Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań

17 1240 6625 1111 0000 5609 8415

do 10 maja 2017 r. Tytuł przelewu: „Kurs dla nauczycieli – Poznań – imię i nazwisko”.

Opłata za cały kurs wynosi 500 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł (w tym materiały szkoleniowe).

Zgłoszenia: Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl w terminie do 25 kwietnia 2017 r. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń organizator może zakończyć rekrutacje na kurs.

Uwagi końcowe: – Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia. Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl, tel. 502 382 894 (po godz.17.00).

Komunikat: Komunikat – KURS DLA NAUCZYCIELI – Poznan(2)