Kurs podstawowy dla nauczycieli – Sztutowo – 24 – 29.08.2017

Zapraszamy nauczycieli ze szkół przystępujących do projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” na kurs podstawowy do Sztutowa w terminie 24 -29 sierpnia 2017 r.

  1. Organizator: Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy.
  2. Miejsce: Sztutowo
  3. Terminy zjazdów: 24-29 sierpnia 2017 r. (łącznie 72 godziny).
  4. Program: otrzymają uczestnicy drogą mailową, po weryfikacji zgłoszeń.
  5. Opłaty: opłata za kurs w wysokości 500 zł płatna do 08.2017 r. na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego: PKO BP 13 1440 1345 0000 0000 1284 0853 (tytuł przelewu: „imię i nazwisko – kurs szachowy dla nauczycieli”).

Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową – potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej – mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł).

  1. Zgłoszenia: formularz zgłoszenia dostępny pod adresem kliknij należy wysłać do 20 sierpnia 2017 r.
  2. Uczestnictwo: warunkiem zgłoszenia nauczyciela na kurs jest przesłana przez szkołę deklaracja przystąpienia do projektu na adres Polskiego Związku Szachowego (wymagana kserokopia) oraz uiszczona opłata na wskazane konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego. Oznacza to, że w kursie mogą wziąć udział nauczyciele na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują.
    Nauczyciele pozostający bez zatrudnienia lub indywidualni zainteresowani, posiadający przygotowanie pedagogiczne (wymagana kserokopia uprawnień) mogą zostać przyjęci na kurs tylko pod warunkiem dostępności miejsc.
  3. Kontakt: Beata Symbor, 513 512 783, mail: edukacja.pwzszach@gmail.com