Kurs podstawowy dla nauczycieli w Łęcznej 2017

Kurs podstawowy, którego organizatorem jest Polski Związek Szachowy, odbędzie się w Łęcznej w terminie: 1- 7 lipca 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II, ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna

1.  MIEJSCE I TERMIN

Kurs przeprowadzony zostanie w Łęcznej, w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża Jana Pawła II, ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna i składać się będzie z 72 godzin dydaktycznych w terminie 1 – 7 lipca 2017 r.

2.  ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszeń – do 28 czerwca 2017 r. Zgłoszenia do udziału w kursie należy wysyłać e-mailem na adres: Paweł Bartnik – p.bartnik@pzszach.pl, tel. 22 428 23 76.

W kursie uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani nauczyciele.

3. FINANSOWANIE

    Opłata za kurs w wysokości 500 zł (osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową – potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej – mogą być zwolnione z części szachowej (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem) i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł) płatna do 28 czerwca 2017 na konto: Polski Związek Szachowy: nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184, Alior Bank.

Komunikat-Łęczna-1
harmonogram kurs Łęczna

                           Zapraszamy !!