Kurs podstawowy dla nauczycieli w Siedlcach 2017

Kurs podstawowy, którego organizatorem jest Polski Związek Szachowy, odbędzie się w Siedlcach w w terminie: 1- 7 lipca 2017 r. w Zespóle Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. ul. Bema 4, 08-110 Siedlce (tzw. „Rolnik”)

1.  MIEJSCE I TERMIN

Kurs przeprowadzony zostanie w Siedlcach, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. ul. Bema 4, 08-110 Siedlce (tzw. „Rolnik”) i składać się będzie z 72 godzin dydaktycznych w terminie 1 – 7 lipca 2017 r., godziny zajęć od 9:00– 19:00

2.  ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszeń – do 28 maja 2017 r. Zgłoszenia do udziału w kursie należy wysyłać e-mailem na adres: Paweł Bartnik – p.bartnik@pzszach.pl, tel. 22 428 23 76.

W kursie uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani nauczyciele.

3.  Finansowanie

Opłata za kurs w wysokości 500 zł (osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową – potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej – mogą być zwolnione z części szachowej (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem) i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł) płatna do 28 maja 2017 na konto: Polski Związek Szachowy: nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184, Alior Bank.

Komunikat_Siedlce_lipiec2017

                                                                       Zapraszamy !