KURS podstawowy dla nauczycieli – Warszawa, zmiana terminów szkolenia!

Kurs podstawowy w Warszawie – zmiana terminów zjazdów – 3 zjazdy weekendowe, w terminach: 27 – 29  kwietnia, 11 – 13 maja oraz 18 – 20 maja 2018 r. w Sali Klubowej Polskiego Związku Szachowego, Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92.

  1. ORGANIZATOR: Polski Związek Szachowy.
  1. MIEJSCE i GODZINY ZAJĘĆ: Warszawa, Polski Związek Szachowy, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 200 – wejście od ulicy Żurawiej, I piętro, klatka 3, i składać się będzie z 72 godzin dydaktycznych godziny zajęć: piątki od 17:00 do 20:00, soboty – od 9:00 do 19:00, niedziele – od 9:00 do 17:00.
  1. ZGŁOSZENIA: do 25 kwietnia 2018 r. Zgłoszenia do udziału w kursie należy wysyłać e-mailem na adres: Anna Harazińska – harazinska@pzszach.pl, tel. 22 428 23 76. W kursie uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani nauczyciele.
  2. FINANSOWANIE: opłata za kurs w wysokości 500 zł (osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową – potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej – mogą być zwolnione z części szachowej (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem) i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł) płatna do 26 kwietnia 2018 r. na konto: Polski Związek Szachowy: nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184, Alior Bank.

         UWAGA! Organizator wystawia rachunki maksymalnie do 7 dni od zakończenia kursu.

SPRAWY RÓŻNE: Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.Koszt transportu pokrywają uczestnicy. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.

Komunikat_Warszawa_kwiecien_maj2018