Kurs podstawowy dla nauczycieli – woj. śląskie

Zapraszamy nauczycieli z województwa śląskiego na szachowy kurs podstawowy organizowany w lipcu i sierpniu w Pszczynie i Katowicach – 2 zjazdy.

Organizator: Śląski Związek Szachowy

Terminy zjazdów:

  • 11- 14 lipca 2017 r.  – Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie,ul. Basztowa 4 – godziny: 10:00 – 18:00
  • 23- 25 sierpnia 2017 r. – UKS Podlesie, ul, Uniczowska 102 B, Katowice Podlesie – godziny 10:00 – 18:00

Uczestnictwo:

W szkoleniach mogą wziąć udział nauczyciele, którzy prześlą zgłoszenie na adres: szachywszkoleslask@gmail.com w terminie do 14.06.2017 (imię, nazwisko, szkoła, data i miejsce urodzenia) i wniosą opłatę  do 20.06.2017 r. na konto Śląskiego Związku Szachowego: Bank BGŻ Pribas nr: 54 2030 0045 1110 0000 0236 8940. Opłata pokrywa koszt 72-godzinnego szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat Polskiego Związku Szachowego).

Opłata za cały kurs wynosi 500 zł. Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim wypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł (w tym materiały szkoleniowe).

Kontakt: Paweł Więcek, tel: 668 135 659, mail: szachywszkoleslask@gmail.com