Konferencja informacyjno-metodyczna projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole” w Rzeszowie 16.12.2016 r.

W dniu 16 grudnia 2016 r. w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja informacyjno-metodyczna ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Organizatorami konferencji byli: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Polski Związek Szachowy i Uniwersytet Rzeszowski.

Impreza zgromadziła ponad 100 uczestników, których powitał uroczyście dyrektor PCEN — Piotr Pilch, rozpoczynając od odczytania listu swojej poprzedniczki, obecnie posłanki w Sejmie RP, Krystyny Wróblewskiej, która nie mogła przybyć na konferencję osobiście. Następnie przedstawił zaproszonych gości: Małgorzatę Rauch — Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Jana Kusinę — wiceprezesa PZSzach , Magdalenę Budkus z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Piotra Golemę — Kierownika Wydziału Edukacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz przybyłego ze Słowacji Marina Hubę — członka komisji „Chess in School” Europejskiej Unii Szachowej ECU, który równocześnie wystąpił w roli pierwszego prelegenta z prezentacją na temat miejsca szachów w szkole na poziomie całej Europy.

Kolejne wykłady wygłosili: Marcin Detiuk (nauczyciel szkoły podstawowej w Lublinie) — „Dlaczego szachy? Z praktyki nauczyciela”, Zofia Bator (nauczyciel konsultant PCEN) — „Szachy na Podkarpaciu”, Krzysztof Góra (Przewodniczący Komisji ds. Szachów w Szkole PZSzach) — „Rozwój projektu <Edukacja przez Szachy w Szkole>”, Agnieszka Zamojska (inspektor Wydziału Edukacji i Sportu miasta Puławy) — „Samorząd jednym z filarów projektu <Edukacja przez Szachy w Szkole> na przykładzie miasta Puławy”, Kamila Kałużna (nauczyciel, doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie) — „Szachy jako wzmocnienie rewalidacji dzieci autystycznych oraz z zespołem Aspergera” i Anna Świć (nauczyciel przedszkola, logopeda, trener w programie „Mistrzowie Kodowania”) — „Szachy i kodowanie. Wspólne cele, wspólna przyszłość”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA