Woj. łódzkie

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących Projektu na terenie województwa oraz zgłoszeń do projektu należy kontaktować się z Łódzkim Związkiem Szachowym, Panem Waldemarem Wolniaczykiem, tel: 606 657793, e-mail: wwolniaczyk@gmail.com

Lista szkół:

Lp. Nazwa szkoły
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej
2. Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku Piechoty “Radom” w Konopnicy
3. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Masłowicach
4. Szkoła Podstawowa nr 5 z O.I. im. Powstańców Śląskich w Wieluniu
5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Działoszynie
6. Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863r. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach
7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu
8. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. H. Sienkiewicza w Wieluniu
9. Szkoła Podstawowa im. Wł. Bełzy w Bieniądzicach
10. Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kutnie
11. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi
12. Szkoła Podstawowa nr 169 im. M.Dąbrowskiej
13. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mieszka I w Radomsku
14. Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie
15. Publiczna Szkoła Podstawowa “Mileszki” w Łodzi
16. Szkoła Podstawowa nr 7 przy Zespole Szkół z O.I. im. Jana Pawła II w Łowiczu
17. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. W Jeżowie
18. Szkoła Podstawowa w Pukininie
19. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
20. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wierzchlesie
21. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Białaczowie
22. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkoł Samorządowych w Załęczu Małym
23. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych im. S. Reymonta w Pątnowie
24. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Baltazara Pstrokońskiego w Burzeninie
25. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
26. Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
27. Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego  w Łodzi
28. Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi
29. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Dr. H. Jordana w Łodzi
30. Szkoła Podstawowa nr 10 im. W. Broniewskiego w Łodzi
31. Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk w Łodzi
32. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiej w Łodzi
33. Szkoła Podstawowa nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi
34. Szkoła Podstawowa nr 202 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi
35. Szkoła Podstawowa nr 111 z O.I. w Łodzi
36. Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohterskich Dzieci w Łodzi
37. Szkoła Podstawowa nr 138 im. L. Staffa w Łodzi
38. Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi
39. Szkoła Podstawowa nr 33 im. S. Kopcińskiego w Łodzi
40. Szkoła Podstawowa nr 205 im. Ś., Jadwigi Królowej Polski w Łodzi
41. Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi
42. Szkoła Podstawowa nr 65 im. Julisza Słowackiego w Łodzi
43. Szkoła Podstawowa nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi
44. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi
45. Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytycji 3 Maja w  Łodzi
46. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuczewiczówny w Łodzi
47. Szkoła Podstawowa nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w  Łodzi
48. Szkoła Podstawowa nr 193 im. K.K. Baczyńskiego w  Łodzi
49. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi
50. Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi
51. Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego w  Łodzi
52. Szkoła Podstawowa nr 164 im. A. F. Modrzewskiego w Łodzi
53. Szkoła Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego w  Łodzi
54. Szkoła Podstawowa nr 71 im. H. Sienkiewicza w  Łodzi
55. Szkoła Podstawowa nr 61 im. Św,. Franciszka z Asyżu w  Łodzi
56. Szkoła Podstawowa nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewciza w  Łodzi
57. Szkoła Podstawowa nr  116 im. Aleksego Rżewskiego w  Łodzi
58. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego w Łodzi
59. Szkoła Podstawowa nr 34  im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi
60. Szkoła Podstawowa nr 110 im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej w Łodzi
61. Szkoła Podsatwowa nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi
62. Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Dobrzańskiego “Hubala” w Łodzi
63. Szkoła Podstawowa nr 204 im. Steefana Kardynała Wyszyńskiego w Łodzi
64. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego w Łodzi
65. Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi
66. Szkoła Podstawowa nr 14 im. J. Lompy w Łodzi
67. Szkoła Podstawow nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi
68. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL w Łodzi
69. Szkoła Podstawowa nr 149 z O.I. im. Obrońców Westerplatte w Łodzi
70. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
71. Szkoła Podstwowa nr 160 im. Powstańców Śląskich w Łodzi
72. Szkoła Podstawowa nr 202 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi
73. Szkoła Podstawowa nr 1 z O.I. w Zgierzu
74. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu
75. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu
76. Szkoła Podstawow nr 5 w Zgierzu
77. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu
78. Szkoła Podstawowa nr 10 w Zgierzu
79. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu
80. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu
81. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi
82. Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Źródła” w Skierniewicach
83. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli
84. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli
85. Szkoła Podstawowa nr 9 z O.I. w Zduńskiej Woli
86. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli
87. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli
88. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli
89. Szkoła Podstawowa nr 137 im. Prof. Akeksandra Kamińskiego w Łodzi
90. Szkoła Podstawowa nr 184 im. L. Waryńskiego w  Łodzi
91. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łęczycy
92. Szkoła Podstawowa w Konopnicy
93. Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach