Woj. świętokrzyskie

Szkoły z województwa świętokrzyskiego obowiązują wszystkie założenia i zasady ogólne, sformułowane w rubrykach: „Cele i założenia” oraz „Jak przystąpić”.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących Projektu na terenie województwa oraz zgłoszeń do projektu należy kontaktować się ze Świętokrzyskim Związkiem Szachowym,
Panią Martą Orłowską,  tel: 510 108 485, e-mail: biuro@szszach.pl
Lista szkół:
Lp. Nazwa Szkoły
1. I Społeczna Szkoła Podstawowa w Kielcach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim
4. Zespół Szkół w Bęczkowie Szkoła Podstawowa
5. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudkach
7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim
8. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Obrońców Westerplatte w Starachowicach
9. Szkoła Podstawowa w Radkowicach
10. Szkoła Podstawowa w Starej Słupi
11. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie
12. Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie, PSP w Bałtowie
13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku
14. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach
15. Szkoła Podstawowa w Starochęcinach
16. Szkoła Podstawowa w Łukowej
17. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolicy
18. Szkoła Podstawowa w Tokarni
19. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu
20. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubieni
21. Szkoła Podstawowa w Porzeczu
22. Szkoła Podstawowa nr 28 w Kielcach
23. Szkoła Podstawowa w Kowali
24. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy
25. Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku
26. Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym
27. Szkoła Podstawowa w Lubani
28. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w ZPO w Piotrkowicach
29. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
30. Szkoła Podstawowa  im. Ludowego Wojska Polskiego w Parszowie
31. Szkoła Podstawowa  nr 25 w Kielcach
32. Szkoła Podstawowaim. Janusza Korczaka w Tumlinie
33. Szkoła Podstawowa nr 1 im. S. Staszica w Kielcach
34. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojska Polskiegow Kielcach
35. Szkoła Podstawowa nr 31 z O.I.  w ZSO nr 15 w Kielcach
36. Zespól Szkół Katolickich im. S. Kostki w Kielcach
37. Szkoła Podstawowa nr 34 im. A. Mickiewicza w Kielcach
38. Szkoła Podstawowa nr 28 w Kielcach
39. Szkoła Podstawowa w Zaborowicach
40. Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku
41. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zespole Szkół w Nowej Słupi
42. Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
43. Szkoła Podstawowa w Zbludowicach
44. Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku Zdroju
45. Szkoła Podstawowa nr 2 w Busku Zdroju
46. Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie
47. Szkoła Podstawowa w Siesławicach
48. Szkoła Podstawowa w Kołaczkowicach
49. Szkoła Podstawowa w Szańcu
50. Szkoła Podstawowa nr 3 w Busku Zdroju
51. Zespół Szkół w Kostomłotach
52. Zeszpół Szkół w Ćmińsku
53. Szkoła Podstawowa nr 37 w Kielcach
54. Szkoła Podstawowa nr 32 im. J. Kusocińskiego w Kielcach (ZS16)
55. Szkoła Podstawowa w Polichnie
56. Szkoła Podstawowa w Bolminie
 57.  Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych