Wsparcie metodyczne

 

Program nauczania gry w szachy:

Plik do pobrania w formacie pdf: 15.-Program-nauczania-gry-w-szachy-w-klasach-1-4

Program ogólny:

Plik do pobrania w formacie pdf lub word.

 

INTERAKTYWNY PODRĘCZNIK SZACHOWY

AUTOR: ROBERT  KORPALSKI

http://www.szachydzieciom.pl

dziale DODATKI –  nową strona: “Szachy w szkole.” – http://szachydzieciom.pl/?page_id=39345

 

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE LEKCJI SZACHOWYCH

1. HETMAN

2. SKOCZEK

3. WIEŻA

 

 

01.06.2015

Przypominamy nauczycielom i dyrekcjom szkół uczestniczących w Ogólnopolskim Projekcie PZSzach “Edukacja przez Szachy w Szkole” / “Wars i Sawa grają w szachy”, że w myśl złożonej przez szkoły deklaracji (przy przystępowaniu do Projektu), końcoworoczna ocena opisowa uczniów powinna zawierać element oceny opisowej ucznia z zajęć szachowych. Można go zmieścić np. we fragmencie dotyczącym kompetencji matematycznych dziecka.

Sugerowana treść:

“Uczeń uczestniczył w zajęciach szachowych w ramach Projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole” i opanował materiał nauczania w stopniu ………………………………..”.

Ponadto publikujemy specjalny druk   dla uczniów z Projektu.

SwiadectwoSzachowe2017

____________________________________

 

Polski Związek Szachowy prowadzi szereg działań, mających na celu wsparcie metodyczne dla nauczycieli biorących udział w Ogólnopolski Projekcie “Edukacja przez Szachy w Szkole”.

 

Oprócz już istniejącej literatury szachowej i metodycznej, dostępnej w formie niedrogich wydawnictw PZSzach.lub też udostępnianych bezpłatnie na szkoleniach i konferencjach, trwają prace nad poradnikiem metodycznym, kierowanym szczególnie do nauczycieli. Zawierać on będzie, oprócz porad ogólnych i wskazówek do korzystania z podręcznika “Grajmy w szachy. Materiały szkoleniowe dla najmłodszych”, także szereg gotowych scenariuszy zajęć, testów sprawdzających i dodatkowych materiałów do wykorzystania na lekcji.

Polski Związek Szachowy  organizuje Ogólnopolskie Konferencje Szkoleniowo – Metodyczne  “Szachy w szkole”. Udział w konferencji jest tradycyjnie bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych nauczycieli, instruktorów, trenerów i sympatyków idei nauczania gry w szachy w polskich szkołach.