Konferencje metodyczne

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA METODYCZNA “Chess in School”

Warszawa, 19 – 20 maja 2017 r.

Zapraszamy na konferencję 19 – 20.05.2017 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie, ul. Polna 7.

Program konferencji: Konferencja_Metodyczna2017_Program_final_logo


SPRAWOZDANIE z KONFERENCJI METODYCZNEJ 2016

20 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie na ulicy Polnej odbyła się doroczna konferencja metodyczna projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

W konferencji uczestniczyło 130 nauczycieli z całej Polski oraz goście zagraniczni.

Imprezę otworzył Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.
Mirosław Sielatycki – zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy – przedstawił rozwój projektu w warszawskich szkołach podstawowych.
Lidia Korpak – doradca metodyczny – opowiedziała o działaniach Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Przewodniczący komisji ds. Szachów w Szkole Krzysztof Góra przybliżył zebranym stan obecny projektu oraz najbliższe plany związane z działaniami na rzecz wejścia lekcji szachowych do podstawy programowej po reformie oświaty przewidzianej na rok szkolny 2016/2017.
Natomiast w imieniu Prezesa Polskiego Związku Szachowego wystąpił Piotr Zieliński, z inicjatywy którego od siedmiu lat organizowane są coroczne konferencje dla nauczycieli zainteresowanych nauczaniem gry w szachy.

Ewa Przeździecka, autorka wydanego w 2015 roku przez Polski Związek Szachowy podręcznika Scenariusze lekcji dla nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” I i II rok nauczaniazaprezentowała swoją książkę.

Alicja i Mirosław Baumowie z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wystąpili z wykładem na temat szachowych talentów, które ujawniają się właśnie w szkołach podstawowych.

O nauczaniu logiki przy pomocy szachów w szkołach na Węgrzech opowiedziała Erzsebet Sarlos – autorka programu Chess-Logic oraz programów nauczania dla nauczycieli.

Potrzeby dzieci z przedszkoli w Niemczech w zakresie nauki gry w szachy i zaspokajaniu ich dzięki współpracy wszystkich stron – nauczycieli, rodziców, organów samorządowych i federacji szachowych na poziomie wojewódzkim i ogólnokrajowym – przedstawiła dr Tanja Pflug z niemieckiej organizacji KINDERSCHACH.

Wiele nowych pomysłów na pracę z dziećmi na szkolnych zajęciach szachowych dostarczyli nauczyciele – Magdalena Soroka ze Szkoły Podstawowej nr 140 w Warszawie, Jolanta Dados ze Szkoły Podstawowej w Kurowie oraz pracujący z chorymi dziećmi w przyszpitalnej Szkole nr 67 w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Hubert Kąkol.

Wszystkie wykłady spotkały się z żywym zainteresowaniem, co po raz kolejny udowodniło, że coroczna konferencja metodyczna, na której możliwa jest wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami nauczycielskimi, jest bardzo potrzebna.

SPRAWOZDANIE 

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWO – METODYCZNA „SZACHY W SZKOLE” 2014

7 czerwca 2014r. w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo – Metodyczna „Szachy w szkole” Polskiego Związku Szachowego.

Znaczna część wystąpień poruszała kwestie związane z implementacją Ogólnopolskiego Projektu PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole”, w Warszawie znanego jako „Wars i Sawa grają w szachy”. Jednak w przeciwieństwie do konferencji zeszłorocznej, tym razem uczestnicy mogli posłuchać nie tylko o misji i wizji Projektu, ale także – po pierwszym roku jego działania – porozmawiać o dotyczących go praktycznych zagadnieniach, problemach, rozwiązaniach, pomysłach.

Zgromadzonych instruktorów, nauczycieli, animatorów i sympatyków szachów szkolnych przywitał Tomasz Delega, Prezes Polskiego Związku Szachowego. Magdalena Zielińska, Koordynator Ogólnopolskiego Projektu PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole”, zrelacjonowała krótko pierwszy rok praktycznego funkcjonowania Projektu w szkołach – podejmowane działania, wypracowane metody, zrealizowane etapy i uzyskane osiągnięcia. Następnie przedstawiła perspektywy dalszego rozwoju Projektu, który w tej chwili realizowany jest w 153 szkołach, w 3 województwach i kilku ośrodkach poza ich terenem, obejmując ok. 4500 uczniów. Natomiast według założeń z dniem 1 września 2014 ma rozwijać potencjał intelektualny, społeczny i sportowy  nawet do 9000 uczniów, w ponad 200 szkołach, w sumie w 7 województwach. Odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji Projektu odpowiadał także Krzysztof Góra, członek Zarządu PZSzach i Przewodniczący Komisji Szachów w Szkole.

O tym, jak Projekt PZSzach wygląda z perspektywy uczestniczącej w nim szkoły, opowiedziała Anna Nożyńska, instruktor i sędzia szachowy, a zarazem nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 112 w Warszawie. Przedstawiła płynące z własnych doświadczeń przykłady, jak dobrym i efektywnym narzędziem pracy nauczyciela może być nauczanie gry w szachy. Zarazem podkreślała, jak ważnym jest, by pierwszy kontakt małego (6 lat) dziecka z królewską grą odbywał się z nauczycielem, osobą o dobrym warsztacie pedagogicznym, która potrafi zarazić szachową pasją – natomiast na profesjonalnego trenera i zawodowy trening sportowy przyjdzie czas później, na szczytach drabinki szkolenia.

Jeszcze inny punkt widzenia na szachy w szkole przedstawił Adam Haraziński, ojciec dwóch świetnych młodziutkich szachistek: Ewy i Magdy. Trenerzy, instruktorzy, a nawet nauczyciele nierzadko zapominają o oddaniu głosu rodzicom zawodników i uczniów, czasem traktując ich niemal jako stojących po drugiej stronie „barykady”. Wypowiedź prelegenta pokazuje, że rodzice nie tylko mogą, potrafią i powinni mądrze wspierać szachowy rozwój swoich pociech, ale także mają niezwykle ciekawe refleksje dotyczące szachów w życiu (także szkolnym) swoich dzieci i swoich dzieci w szachach.

Część szkoleniową konferencji otworzył Robert Korpalski, wybitny trener, szkoleniowiec i animator szachowy. Zaprezentował on uczestnikom opracowany przez siebie Interaktywny Podręcznik, oferujący niezwykle bogate możliwości wykorzystywania przeróżnych typów i rodzajów multimedialnych materiałów, programów i stron w toku prowadzonych zajęć szachowych. Podręcznik ten dostępny jest bezpłatnie pod adresem:

http://serwer1311891.home.pl/epodrecznik/ lub http://epodrecznik.szachy64.net

Gorąco zachęcamy do korzystania z niego na zajęciach i podczas ich przygotowywania.

Kolejnym prelegentem był Piotr Zieliński, były Wiceprezes PZSzach ds. młodzieżowych (obecnie członek Komisji Rewizyjnej PZSzach), na co dzień dyrektor Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. W strukturach tego zespołu funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, która nie tylko partycypuje w Projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”, ale także prowadzi nowatorskie zajęcia szachowe o charakterze rewalidacyjnym dla dzieci niepełnosprawnych, w tym także z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Mówca przedstawił krótko zarówno stosowane na tych zajęciach metody, jak i korzyści i wspaniałe efekty, jakie przynosi włączenie zajęć szachowych do ogólnej terapii i usprawniania dzieci z deficytami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W dyskusji wolnej głos zabrali ponadto trenerzy: Piotr Kaczorowski i Ryszard Probola. Piotr Kaczorowski, od lat współpracujący z różnymi warszawskimi placówkami oświatowymi opowiedział o swoich doświadczeniach i metodach pracy z najmłodszymi – w przedszkolach, zerówkach i pierwszych klasach sześciolatków. Zwracał uwagę na specyficzne warunki i wskazane formy pracy z maluchami, diametralnie różne od sytuacji treningu sportowego ze zorientowanym na sukces zawodnikiem. Ryszard Probola podzielił się natomiast radami na temat wykorzystywania w nauczaniu gry w szachy materiałów i tablic multimedialnych, technik komputerowych i zasobów internetowych.

Warto podkreślić wysoki poziom i wartość merytoryczną tegorocznej konferencji. Niezwykle istotne jest również nowe, świeże spojrzenie na zagadnienia dotyczące szachów szkolnych, prezentowane przez przedstawicieli środowisk do tej pory jedynie korzystających z konferencji szkoleniowo – metodycznych PZSzach jako słuchacze (nauczyciele, rodzice).

Organizacja V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo – Metodycznej PZSzach „Szachy w szkole” nie doszłaby do skutku bez pomocy naszych partnerów: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Miasta Stołecznego Warszawy (Biuro Edukacji i Dzielnica Śródmieście), Fundacji Kronenberga Banku Citi Handlowy (która wsparła naszych wolontariuszy), firmy Mokate (która zapewniła serwis kawowy), za co serdecznie im dziękujemy. Dziękujemy również gorąco prelegentom, dyskutantom, wolontariuszom i oczywiście – słuchaczom.

Niebawem na naszej stronie (w zakładce wsparcie metodyczne) ukaże się większość prezentacji z Konferencji.

 

 

__________________________

Założenia ogólne

 

W związku z Ogólnopolski Projektem “Edukacja przez Szachy w Szkole” Polski Związek Szachowy planuje zorganizować w 2013 roku serię szkoleń dla nauczycieli we wszystkich ośrodkach pilotażu. Kursy te, o charakterze doskonalenia zawodowego nauczycieli, będą miały na celu zarówno pogłębianie ich kompetencji szachowych (także nauka gry w szachy “od zera”), jak i przeszkolenie w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Szkolenia oparte będą o nowy program Polskiego Związku Szachowego, opracowany specjalnie na potrzeby projektu na bazie doświadczeń PZSzach. zarówno z organizacji kursów na tytuł zawodowy instruktora sportu w dyscyplinie szachy, jak i z organizowanych wcześniej kursów szachowych dla nauczycieli.

 

Całość szkolenia doskonalącego dla nauczycieli składa się z 72 godzin dydaktycznych połączonych – jeżeli warunki na to pozwolą – z praktykami w postaci obserwacji zajęć oraz przeprowadzenia zajęć. Dla chętnych – zainteresowanych uzyskaniem formalnych uprawnień (w tym sędziowskich) – przewidziany jest egzamin końcowy.

Zajęcia pogrupowane będą w 3 moduły: szachowy (doskonalenie kompetencji stricte szachowych, umiejętności gry kursantów), metodyczny (dydaktyka i wskazówki metodyczne do nauczania gry w szachy) oraz organizacyjny (zagadnienia dotyczące kwestii formalnych, organizacji zajęć szachowych, turniejów i innych imprez szachowych oraz podstawowe zagadnienia sędziowskie).

Z założenia kurs ma wyposażyć kursanta w kompetencje umożliwiające wprowadzanie podstaw gry w szachy przez zabawę w przedszkolu, oddziałach „zerowych” oraz nauczanie gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3). Ukończenie całości szkolenia wraz ze zdaniem egzaminu końcowego daje czynnemu zawodowo nauczycielowi formalne uprawnienia zawodowe do nauczania gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej wraz z III klasą sędziowską, umożliwiającą oficjalne prowadzenie i sędziowanie turniejów szachowych na szczeblu szkolnym i lokalnym.

Nauczyciele posiadający w momencie zgłoszenia na kurs dowolną kategorię szachową mogą zostać zwolnieni z pierwszej części modułu szachowego (podstawowe zasady gry), muszą jednak uczestniczyć w pozostałych elementach szkolenia.

Termin, miejsce i warunki uczestnictwa w pierwszym szkoleniu dla nauczycieli zostaną podane niebawem.

 

 

 

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo – Metodycznej Szachy w Szkole 07.06.2013

Sprawozdanie z konferencji w Jastrzębiu Zdroju dotyczącej wdrożenia Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” w województwie śląskim

26 lutego 2014 roku w pięknej Sali Domu Zdrojowego w Jastrzębiu Zdroju odbyła się konferencja inaugurująca Projekt PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole” w województwie śląskim. Spotkanie z dyrektorami śląskich placówek oświatowych zorganizował Polski Związek Szachowy we współpracy ze Śląskim Związkiem Szachowym i pod patronatem Mariana Janeckiego, Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój. Wśród obecnych gości, oprócz przedstawicieli władz miasta i ich pionu oświatowego, przedstawicieli obu związków szachowych i dyrektorów, obecni byli również posłowie RP, Grzegorz Matusiak i Stanisław Pięta, a także lokalne media. Podobnie jak władze samorządowe, wyrazili oni poparcie zarówno dla ogólnopolskich założeń Projektu, jak i dla jego wdrażania w województwie śląskim.

Konferencję poprowadził Andrzej Matusiak, Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego, a otworzył ją prezydent Marian Janecki, słowami:

– Spotykamy się by omówić jak wykorzystać zapał dzieci do szachów.
Sposób myślenia logicznego można u dzieci wykształcić, a żadna inna gra nie zrobi tego lepiej niż szachy. Szachy powodują skupienie i spokój młodego człowieka.

Po oficjalnym rozpoczęciu, powitaniu i wystąpieniach dostojnych gości, Piotr Zieliński, wieloletni Wiceprezes PZSzach d/s młodzieżowych oraz wojewódzki koordynator Projektu na województwo podlaskie przybliżył słuchaczom walory edukacyjne i wychowawcze nauczania gry w szachy w środowisku szkolnym jako wsparcia ogólnego rozwoju intelektualnego uczniów – nie tylko tych „zdolnych”. W kolejnym wystąpieniu Magdalena Zielińska, Koordynator Ogólnopolskiego Projektu PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole”, opowiedziała o genezie Projektu, o jego założeniach ogólnych, dotychczasowo podjętych działaniach i funkcjonowaniu Projektu w trzech województwach I edycji (mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim). Z kolei Paweł Więcek, Prezes Śląskiego Związku Szachowego przedstawił zasady i kalendarium działań związanych w Projekcie z województwem śląskim. Zobowiązał się on również do wspierania szkół i nauczycieli na wszystkich etapach wdrażania i realizacji Projektu.

Prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odbiorem ze strony zgromadzonych dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, co dało o sobie znać zarówno w czasie kuluarowych rozmów podczas przerwy kawowej, jak i w wieńczącej spotkanie sesji pytań i odpowiedzi. Co szczególnie istotne i cenne, swoje poparcie dla implementacji Projektu PZSzach na terenie województwa śląskiego zadeklarowali przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, zwłaszcza z miasta Jastrzębie Zdrój.

Zgodnie z ustaleniami, Śląski Związek Szachowy rozpoczął rekrutację śląskich szkół do Projektu, potrwa ona do końca marca. Druk deklaracji przystąpienia szkoły do Projektu można pobrać ze strony Śląskiego Związku Szachowego, podpisać i opieczętować powinna go zarówno dyrekcja szkoły, jak i jej organ prowadzący. Wypełnione deklaracje należy składać do Śląskiego Związku Szachowego. Na kwiecień i maj przewidziane są szkolenia doskonalące (szachowo – metodyczne) dla nauczycieli według programu szkoleniowego PZSzach.

Zaangażowanie Śląskiego Związku Szachowego, zwłaszcza w osobie Prezesa Pawła Więcka, postawa władz samorządowych oraz duże zainteresowanie szkół i wsparcie ze strony Wiceprezesa PZSzach Andrzeja Matusiaka pozwalają mieć nadzieję na rzetelny, pomyślny i korzystny dla wszystkich zainteresowanych stron rozwój Ogólnopolskiego Projektu PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole” w województwie śląskim.

Magdalena Zielińska – koordynator projektu “Edukacja przez szachy w szkole”.

konf-jastrz_marzec-2014