Konferencja Komisji Edukacji Europejskiej Unii Szachowej – Batumi

W dniach 24-27 października br. w Batumi (Gruzja) odbyła się Konferencja Komisji Edukacji Europejskiej Unii Szachowej. Uczestnicy konferencji prezentowali status rozwoju projektu szachów w szkole w poszczególnych krajach. Oprócz wymiany doświadczeń była również okazja do sformułowania problemów, z jakimi przychodzi się zmierzyć w danym projekcie, oraz wyznaczenia strategii jego dalszego rozwoju. Polskę reprezentowali p. Maria-Magdalena Budkus z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Piotr Murdzia.

Prezentacja polskich osiągnięć w projekcie Edukacja przez Szachy w Szkole spotkała się z dużym zainteresowaniem, szczególnie w kontekście deklaracji Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z 27 czerwca br. o konieczności wzmocnienia edukacji wczesnoszkolnej od 1 września 2017 roku poprzez wprowadzenie do podstawy programowej elementów szachów.

Polska, obok takich państw jak Armenia czy Turcja, stawiana jest jako wzór dla innych państw jeśli chodzi o rozwój projektu szachy w szkole.

batumi_2