Kontakt


Koordynator projektu:

Beata Piotrowska

tel.: 22/841 41 92 w. 15

e-mail: b.piotrowska@pzszach.pl

Dyżur telefoniczny: wtorki, godz. 14:00 – 16:00


Specjalista ds. Sportu Powszechnego:

Paweł Kruk

tel.: 22/841 41 92 w. 15

e-mail: p.kruk@pzszach.pl

Biuro czynne w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00


Nadzór nad projektem:

Krzysztof Góra – Wiceprezes ds. Sportu Powszechnego

tel. kom.: 786 165 187

e-mail: k.gora@pzszach.pl

 


Adres:

POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY,  ul. Marszałkowska 84/92 , 00-514 Warszawa