Kontakt


Paweł Kruk
22 – 428 23 76, 22 – 841 41 92 w. 15

Biuro czynne w w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00


Nadzór nad projektem:

Krzysztof Góra – Wiceprezes ds. Sportu Powszechnego

e-mail: k.gora@pzszach.pl

 


Adres:

POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY,  ul. Marszałkowska 84/92 , 00-514 Warszawa