Lista szkół projektu “WARS i SAWA grają w szachy”

Lista obejmuj 99 szkół miasta stołecznego Warszawy, w których uczniowie realizują program nauki gry w szachy pod nazwą “WARS i SAWA grają w szachy”

lp. Nazwa szkoły
1 Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego
2 Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury
3 Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara “Rudego”
4 Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo
5 Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy
6 Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
7 Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
8 Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza
9 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
10 Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
11 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego
12 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika
13 Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “Alka”
14 Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
15 Szkoła Podstawowa nr 353  im. “Wielkich Odkrywców”
16 Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty “Dzieci Warszawy”
17 Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
18 Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy
19 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 80
20 Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
21 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK Garłuch w Zespole Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi
22 Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
23 Szkoła Podstawowa nr 261 im. St. Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego
24 Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6
25 Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
26 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
27 Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann
28 Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
29 Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
30 Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
31 Szkoła Podstawowa nr 356
32 Szkoła Podstawowa nr 94 im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
33 Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
34 Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków
35 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
36 Szkoła Podstawowa nr 351 w Zespole Szkół nr 122
37 Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego
38 Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina
39 Szkoła Podstawowa nr 350 w Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej
40 Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza
41 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82  im. Jana Pawła II
42 Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza
43 Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego
44 Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
45 Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
46 Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika w Zespole Szkół nr 60
47 Szkoła Podstawowa nr 203
48 Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół nr 69
49 Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Zespole Szkół nr 94
50 Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców
51 Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego
52 Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera
53 Szkoła Podstawowa nr 227 im. Kapitana Lucyny Hertz
54 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego w Zespole Szkół nr 76
55 Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego
56 Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego
57 Szkoła Podstawowa nr 69
58 Szkoła Podstawowa nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Zespole Szkół nr 70
59 Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego
60 Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
61 Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr. Aleksandra Landy, Szkoła Filialna w Warszawie
62 Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr. Aleksandra Landy
63 Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
64 Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół nr 45
65 Szkoła Podstawowa  nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
66 Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej
67 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 “Klonowego Liścia”
68 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 56
69 Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
70 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r.
71 Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
72 Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
73 Szkoła Podstawowa nr 254 im. Franciszka Żymirskiego w Zespole Szkół nr 74
74 Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji Armii Krajowej w Rembertowie
75 Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Zespole Szkół nr 120
76 Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niećki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9
77 Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kowneckiej
78 Szkoła Podstawowa nr 321 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
79 Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
80 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka”
81 Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół nr 43
82 Szkoła Podstawowa nr 352 w Zespole Szkół nr 124
83 Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza
84 Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego
85 Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
86 Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Macieja Rataja
87 Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
88 Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kownackiej
89 Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha w Zespole Szkół nr 116
90 Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
91 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Zespole Szkół nr 112
92 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
93 Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego
94 Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
95 Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
96 Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
97 Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu “Zoska”
98 Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
99 Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Zespole Szkół nr 46