MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA METODYCZNA “Chess in School” – sprawozdanie

W dniach 19 – 20 maja br. w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR POLNA w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Metodyczna Ogólnopolskiego Projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole” oraz “WARS i SAWA grają w szachy”.

Konferencję otworzył Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Włodzimierz Paszyński oraz Jesper Hall – przewodniczący Komisji ds Szachów w Szkole przy Europejskiej Unii Szachowej (ECU). Zastępca Biura Edukacji m. st. Warszawy – Mirosław Sielatycki przedstawił zebranym rozwój projektu w warszawskich szkołach. Dr Mirosław Baum z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  zapoznał nauczycieli z wynikami badań na temat projektu – wszyscy dyrektorzy i nauczyciele wskazywali na zalety nauki gry w szachy w najmłodszych klasach szkół podstawowych. O zupełnie innych warunkach nauki gry w szachy mówił Adam Bukojemski – nauczyciel z londyńskiej organizacji “Chess in Schools and Communities”.  Konsultant metodyczny przy Amerykańskiej Federacji Szachowej – Jerry Nash mówił w jaki sposób wykorzystać szachy do nauki matematyki w szkołach podstawowych. Dwóch nauczycieli prowadzących jednocześnie zajęcia szachowe – to sposób na ciekawe lekcje Jacka Przybylskiego i Anny Korzeniowskiej  ze Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Białaczowa Beata Piotrowska zaproponowała autorską wersję programu nauki gry  w szachy, o badaniach nad sposobem tworzenia mistrzów-szachistów opowiadał doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej Dawid Marszałek. Konwersję programu projektu na potrzeby młodzieży w klasach licealnych zaproponował Bartosz Tracz z II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu. Anna Świć  – trenerka w programie Mistrzowie Kodowania przedstawiła wzajemne relacje i sposoby wykorzystania szachów w programie kodowania.

Drugi, międzynarodowy dzień konferencji rozpoczęła prezentacja Jaspera Hall na temat rozwoju projektu “Szachy w Szkole” w państwach europejskich. Martin Huba – skarbnik Europejskiej Unii Szachowej oraz członek Komisji ds. Marketing ECU mówił o sposobach pozyskania środków finansowych do prowadzenia zajęć szachowych. Jerry Nash zwrócił uwagę nauczycieli na konieczność różnicowania poziomu lekcji szachowych. Na temat zalet lekcji szachowych dla dzieci niepełnosprawnych mówił Luis Blasco z Chess Academy w Madrycie, a Pep Suarez przedstawił strukturę hiszpańskiej federacji szachowej, która prowadzi zajęcia szachowe w formie lekcji obowiązkowych od 2015 roku. WO sposobach organizacji turniejów dla dzieci opowiadał Jonathan Bryant z Londynu. Joanna Zbroniec – szachistka i psycholog mówiła o autorskim programie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Konferencję zamknęła prezentacja Polskiego Związku Szachowego przedstawiająca dotychczasowe osiągnięcia i rozwój projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole” w kontekście szkoleń dla nauczycieli.

Galeria zdjęć:

https://photos.google.com/share/AF1QipOBLETnH8qNnry6B7LPjfwGAFkknITtDPTwqxXQ_U-kEC7A94XpdwkmCfVuVafBLg?key=dklNSHhVMHRxNUY5ekxleEJ0cVUwNnQwZlhfNVRR

https://photos.google.com/share/AF1QipOBLETnH8qNnry6B7LPjfwGAFkknITtDPTwqxXQ_U-kEC7A94XpdwkmCfVuVafBLg/photo/AF1QipND4ZOoxUS6kdWPUWRQEVgfnWhXP6yHVvs0YS4c?key=dklNSHhVMHRxNUY5ekxleEJ0cVUwNnQwZlhfNVRR

https://photos.google.com/share/AF1QipN2Q-nxlifF0CDRz3dE-X9fT0K2l5Igb2v8NkKqQJkHyvhHlydnAQkVNzsfeVv9Ug?key=LTBrdWNpdVd5ZFRRRWZLWHpiTThNRUNMMllzcWl3

Filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=Aeb_0A1swp8

https://www.youtube.com/watch?v=_BhOkHZq_Y8

https://www.youtube.com/watch?v=QSLvZEWPJb4