Sprawozdanie z konferencji Metodycznej

w ramach programu “Edukacja przez Szachy w Szkole” – “WARS i SAWA grają w szachy”

20 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie na ulicy Polnej odbyła się doroczna konferencja metodyczna projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

W konferencji uczestniczyło 130 nauczycieli z całej Polski oraz goście zagraniczni.

Imprezę otworzył Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy.
Mirosław Sielatycki – zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy – przedstawił rozwój projektu w warszawskich szkołach podstawowych.
Lidia Korpak – doradca metodyczny – opowiedziała o działaniach Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Przewodniczący komisji ds. Szachów w Szkole Krzysztof Góra przybliżył zebranym stan obecny projektu oraz najbliższe plany związane z działaniami na rzecz wejścia lekcji szachowych do podstawy programowej po reformie oświaty przewidzianej na rok szkolny 2016/2017.
Natomiast w imieniu Prezesa Polskiego Związku Szachowego wystąpił Piotr Zieliński, z inicjatywy którego od siedmiu lat organizowane są coroczne konferencje dla nauczycieli zainteresowanych nauczaniem gry w szachy.

Ewa Przeździecka, autorka wydanego w 2015 roku przez Polski Związek Szachowy podręcznika Scenariusze lekcji dla nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” I i II rok nauczania zaprezentowała swoją książkę.

Alicja i Mirosław Baumowie z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wystąpili z wykładem na temat szachowych talentów, które ujawniają się właśnie w szkołach podstawowych.

O nauczaniu logiki przy pomocy szachów w szkołach na Węgrzech opowiedziała Erzsebet Sarlos – autorka programu Chess-Logic oraz programów nauczania dla nauczycieli.

Potrzeby dzieci z przedszkoli w Niemczech w zakresie nauki gry w szachy i zaspokajaniu ich dzięki współpracy wszystkich stron – nauczycieli, rodziców, organów samorządowych i federacji szachowych na poziomie wojewódzkim i ogólnokrajowym – przedstawiła dr Tanja Pflug z niemieckiej organizacji KINDERSCHACH.

Wiele nowych pomysłów na pracę z dziećmi na szkolnych zajęciach szachowych dostarczyli nauczyciele – Magdalena Soroka ze Szkoły Podstawowej nr 140 w Warszawie, Jolanta Dados ze Szkoły Podstawowej w Kurowie oraz pracujący z chorymi dziećmi w przyszpitalnej Szkole nr 67 w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Hubert Kąkol.

Wszystkie wykłady spotkały się z żywym zainteresowaniem, co po raz kolejny udowodniło, że coroczna konferencja metodyczna, na której możliwa jest wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami nauczycielskimi, jest bardzo potrzebna.

konf1konf2konf3konf4konf5konf6