Woj. opolskie

Szkoły z województwa opolskiego obowiązują wszystkie założenia i zasady ogólne, sformułowane w rubrykach: „Cele i założenia” oraz „Jak przystąpić”.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących Projektu na terenie województwa oraz zgłoszeń do projektu należy kontaktować się z Opolskim Związkiem Szachowym,
Panem Waldemarem Tabołą, tel: 660-661-025, e-mail: wtabola@gmail.com
Lista szkół:
L.p. Nazwa szkoły
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Otmicach