Woj. warmińsko-mazurskie

Szkoły z województwa warmińsko – mazurskiego, pragnące przystąpić do Ogólnopolskiego Projektu PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole” powinny złożyć deklarację opieczętowaną również przez organ prowadzący do Pana  Mirosława Orłowskiego –  tel: 503 701 473 e-mail: orlowmiroslaw@gmail.com

Lista szkół:

Lp. Nazwa szkoły
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu
2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu
3. Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu
4. Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu
5. Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu
6. Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
7. Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu
8. Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu
9. Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
10. Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
11. Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu
12. Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu
13. Zespół Szkół nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 11) w Elblągu
14. Zespół Szkół nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 25) w Elblągu
15. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu
16. Szkoła Podstawowa nr 3 w Działdowie
17. Zespół Szkół w Dywitach
18. Szkoła Podstawowa w Łęczu
19. Szkoła Podstawowa w Klonie
20. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Rumianie
21. Zespół Szkół w Drogoszach
22. Szkoła Podstawowa w Spręcowie
23. Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Broniewskiego w Olsztynie
24. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Radziejach
25. Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Szkotowie
26. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie
27. Szkoła Podstawowa w Tereszewie
28. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim
29. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku
30. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Zespole Szkół w Marzęcicach
31. Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim
32. Szkoła Podstawowa im. Kurta Obitza w Węgielsztynie
33. Szkoła Podstawowa w Olsztynku
34. Zespół Szkół w Barcianach
35. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Grodzicznie
36. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal” w Biskupcu
37. Szkoła Podstawowa im. F. Barcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach
38. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Łankiejmach
39. Szkoła Podstawowa w Radostowie
40. Szkoła Podstawowa w Spytkowie
41. Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Węgorzewie
42. Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka w Węgorzewie
43. Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Św. Mikołaja w Elblągu
44. Szkoła Podstawowa w Perłach
45. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim