Wakacyjny kurs podstawowy dla nauczycieli w Zielonce 2017

Wakacyjny kurs podstawowy dla nauczycieli w Zielonce 2017

WAKACYJNY kurs podstawowy w Zielonce

dla nauczycieli w ramach projektu

„Edukacja przez Szachy w Szkole”

Termin:

   Kurs rozpoczyna się  3.07.2017 o godz. 9:00, a kończy 9.07.2017 o godzinie 18:30

Miejsce:

Akademia Kształcenia Umysłu, 05-220 Zielonka, ul. Brzozy Brzeziny 25 A

Uczestnictwo:

W kursie mogą wziąć udział nauczyciele na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują oraz nauczyciele pozostający bez zatrudnienia, posiadający uprawnienia pedagogiczne (wymagana kserokopia uprawnień) po uiszczeniu opłaty za kurs.

Opłaty:

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Mazowieckiego Związku Szachowego:
Bank BGŻ nr 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 w terminie do 23.06.2017.
Tytuł przelewu: „kurs dla nauczycieli Zielonka – imię i nazwisko”.

Opłata za cały kurs wynosi 500 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową (Centralny Rejestr PZSzach lub wpis w legitymacji szachowej) mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł (w tym materiały szkoleniowe).

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres email:robert.krasiewicz@gmail.com w terminie do 23 czerwca 2017. (Uwaga: ilość miejsc ograniczona!).

WAKACYJNY-kurs-podstawowy

Zapraszamy !

Wakacje z szachami Szydłowiec 2017

Wakacje z szachami Szydłowiec 2017

„Polonijne wakacje z szachami”
Szydłowiec 2017
z grupą kolonijną „Edukacja przez Szachy w Szkole”

Termin: 29.07 – 08.08.2017

Kolonie rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu (29.07.2017 r. – niedziela), a kończą śniadaniem
w ostatnim dniu (08.08.2017 r. – wtorek).

Miejsce: Internat Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu

Akcja „Polonijne wakacje z szachami z grupą kolonijną Edukacja przez Szachy w Szkole” odbędzie się w malowniczym miejscu otoczonym lasami przysusko-szydłowieckimi w województwie mazowieckim – w Szydłowcu

Warunki uczestnictwa:              

 • W kolonii uczestniczyć mogą uczniowie klas I-III szkół podstawowych realizujących ogólnopolski projekt Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
 • Liczba miejsc jest ograniczona – 30 dzieci (liczy się kolejność zgłoszeń).
 • Odpłatność: 1000 zł od jednego uczestnika.

Uwaga: Uczestnik kolonii nie musi posiadać żadnej kategorii szachowej.

Cena kolonii zawiera:

 • zakwaterowanie w pokojach 2 – 6-osobowych z węzłem sanitarnym na korytarzach
 • wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek
 • opiekę pedagogiczną, instruktorską, medyczną oraz ratownika wodnego
 • ubezpieczenie NNW (pobyt)
 • szkolenie szachowe – przydział do grup zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i wiekiem dziecka
 • rywalizację w turnieju klasyfikacyjnym
 • całodniową wycieczkę do – JuraParku, Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, Sandomierza
 • wycieczkę regionalną po Szydłowcu
 • zajęcia sportowe na świeżym powietrzu: Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa
 • zajęcia artystyczno-plastyczne
 • gry i zabawy, dyskoteka z karaoke, wieczorne podchody itp.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w koloniach prosimy kierować na adres kamila.kaluzna87@gmail.com

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, reprezentowaną szkołę,
ewentualną kategorię szachową oraz telefon kontaktowy

Ostateczne terminy rekrutacji:

Opłatę za pobyt należy uiścić na konto PZSzach 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
z dopiskiem: „Wakacje z szachami, imię i nazwisko uczestnika” – do 15 czerwca 2017 r.

Komunikat Komunikat Polonijne Szydłowiec 2017
zał. nr 2 – karta kwalifikacyjna Polonia