Dodatkowe zajęcia szachowe w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie

Dodatkowe zajęcia szachowe w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie

W Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Skłodowskiej-Curie w Kutnie przeprowadzono zgodnie z autorskim programem Polskiego Związku Szachowego 30 dodatkowych nieodpłatnych godzin lekcyjnych w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” dla 23 zainteresowanych uczniów  klas trzecich.

Szachowe zajęcia sportowe trwały od września do grudnia i zakończyły się próbą praktyczną w postaci rozegranych turniejów kołowych. W grupie pierwszej zwyciężył Oskar Filipczak przed Wiktorem Wiklakiem, Dawidem Katarzyńskim, Wiktorem Stępniakiem i Bartłomiejem Kolasą. W drugiej grupie na najwyższym stopniu podium stanął Jakub Krysiak, drugi był  Hubert Ciszek a trzeci Mikołaj Podogrocki. Kolejne miejsca zajęli Kamil Barański i Aleksander Pawłowicz. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali gadżety szachowe i pamiątkowe dyplomy przygotowane przez  Wiesława Zwarycza, nauczyciela szachów.

Zwycięzcom gratulujemy!

20161212_090158 20161212_091736

fot. Wiesław Zwarycz

II Międzyszkolny Turniej Szachowy Szkół Specjalnych Województwa Mazowieckiego

II Międzyszkolny Turniej Szachowy Szkół Specjalnych Województwa Mazowieckiego

24 listopada 2016 r. odbył się II Międzyszkolny Turniej Szachowy Szkół Specjalnych w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 w Warszawie. W turnieju wzięli udział uczniowie z 7 szkół – ZSS nr 98 z ulicy Bartniczej, SOSW nr 15 z ul. Zakroczymskiej, MOS nr 7 z ul. Osowskiej, SOSW z ul. Koźmińskiej, ZSS nr 63 z ul. Elektoralnej, SOSW z Otwocka oraz oczywiście reprezentacja ZSS 99.
Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund (po 15 minut na partię). Zawody sędziował January Jedynak.
W trakcie zawodów uczestnicy rozwiązywali zadania szachowe, za które przyznano słodki upominek.


Brawo! dla wszystkim uczestników Turnieju Szachowego za udział, za tworzenie klimatu otwartości i życzliwości wobec swoich rówieśników i opiekunów.

Szczególne słowa uznania dla Organizatorów – ZSS 99 – Pani Dyrektor i Pana Mateusza Klimowicza (autor zdjęć).

szkolaspecjalna5 szkolaspecjalna4 szkolaspecjalna3 szkolaspecjalna2 szkolaspecjalna6

 

 

Konferencja The Didactics of Chess, Londyn 10-12 grudnia 2016

Konferencja The Didactics of Chess, Londyn 10-12 grudnia 2016

Na zaproszenie CSC (Chess in Schools and Communities), organizacji działającej w Londynie oraz Europejskiej Komisji ds. szachów szkole delegacja Polskiego Związku Szachowego w składzie Krzysztof Góra, Piotr Murdzia i Anna Harazińska, wzięła udział w międzynarodowej konferencji The Didactics of Chess, która odbywała się od 10 do 12 grudnia br. w Londynie.

W przeddzień konferencji, 9 grudnia, nasza delegacja wizytowała jedną ze szkół londyńskich, w których są prowadzone zajęcia szachowe dla dzieci. Po serdecznym przywitaniu przez Panią Dyrektor mieliśmy okazję zobaczyć klasę i formy pracy z dziećmi.  Piotr Murdzia odpowiadał na szereg pytań dzieci odnośnie swoich osiągnięć w solvingu.

dscn1225  dscn1224

W czasie konferencji Anna Harazińska wygłosiła dwa wykłady – pierwszy na temat projektu „Rehabilitacja przez Szachy”, który spotkał się z żywym zainteresowaniem słuchaczy. Jest to jedyny w Europie projekt skierowany do dzieci przebywających w szpitalach. Wykład na temat projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” prezentowany w niedzielę wzbudził duże zainteresowanie przede wszystkim amerykańskiej federacji i władz stanowych z Alabamy, gdzie projekt jest prowadzony na podobnych zasadach. Wymieniono doświadczenia, a władze Alabamy zorganizują turniej finałowy na takich samych zasadach jak w Polsce.

20161211_095026

12 grudnia miało miejsce spotkanie Komisji Edukacyjnej ECU, której od niedawna członkiem jest Piotr Murdzia, która obradowała nad planami Komisji na 2017 rok.

Wszyscy uczestnicy konferencji w Londynie zostali zaproszeni na konferencję do Warszawy w maju 2017 r.

 

Konferencja informacyjno-metodyczna projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” w Rzeszowie 16.12.2016 r.

Konferencja informacyjno-metodyczna projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” w Rzeszowie 16.12.2016 r.

W dniu 16 grudnia 2016 r. w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja informacyjno-metodyczna ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Organizatorami konferencji byli: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Polski Związek Szachowy i Uniwersytet Rzeszowski.

Impreza zgromadziła ponad 100 uczestników, których powitał uroczyście dyrektor PCEN — Piotr Pilch, rozpoczynając od odczytania listu swojej poprzedniczki, obecnie posłanki w Sejmie RP, Krystyny Wróblewskiej, która nie mogła przybyć na konferencję osobiście. Następnie przedstawił zaproszonych gości: Małgorzatę Rauch — Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Jana Kusinę — wiceprezesa PZSzach , Magdalenę Budkus z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Piotra Golemę — Kierownika Wydziału Edukacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz przybyłego ze Słowacji Marina Hubę — członka komisji „Chess in School” Europejskiej Unii Szachowej ECU, który równocześnie wystąpił w roli pierwszego prelegenta z prezentacją na temat miejsca szachów w szkole na poziomie całej Europy.

Kolejne wykłady wygłosili: Marcin Detiuk (nauczyciel szkoły podstawowej w Lublinie) — „Dlaczego szachy? Z praktyki nauczyciela”, Zofia Bator (nauczyciel konsultant PCEN) — „Szachy na Podkarpaciu”, Krzysztof Góra (Przewodniczący Komisji ds. Szachów w Szkole PZSzach) — „Rozwój projektu <Edukacja przez Szachy w Szkole>”, Agnieszka Zamojska (inspektor Wydziału Edukacji i Sportu miasta Puławy) — „Samorząd jednym z filarów projektu <Edukacja przez Szachy w Szkole> na przykładzie miasta Puławy”, Kamila Kałużna (nauczyciel, doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie) — „Szachy jako wzmocnienie rewalidacji dzieci autystycznych oraz z zespołem Aspergera” i Anna Świć (nauczyciel przedszkola, logopeda, trener w programie „Mistrzowie Kodowania”) — „Szachy i kodowanie. Wspólne cele, wspólna przyszłość”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Konferencja Komisji Edukacji Europejskiej Unii Szachowej – Batumi

Konferencja Komisji Edukacji Europejskiej Unii Szachowej – Batumi

W dniach 24-27 października br. w Batumi (Gruzja) odbyła się Konferencja Komisji Edukacji Europejskiej Unii Szachowej. Uczestnicy konferencji prezentowali status rozwoju projektu szachów w szkole w poszczególnych krajach. Oprócz wymiany doświadczeń była również okazja do sformułowania problemów, z jakimi przychodzi się zmierzyć w danym projekcie, oraz wyznaczenia strategii jego dalszego rozwoju. Polskę reprezentowali p. Maria-Magdalena Budkus z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Piotr Murdzia.

Prezentacja polskich osiągnięć w projekcie Edukacja przez Szachy w Szkole spotkała się z dużym zainteresowaniem, szczególnie w kontekście deklaracji Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z 27 czerwca br. o konieczności wzmocnienia edukacji wczesnoszkolnej od 1 września 2017 roku poprzez wprowadzenie do podstawy programowej elementów szachów.

Polska, obok takich państw jak Armenia czy Turcja, stawiana jest jako wzór dla innych państw jeśli chodzi o rozwój projektu szachy w szkole.

batumi_2