IX TURNIEJ FINAŁOWY Warszawa, Hala Torwar 15 czerwca 2023 Komunikat Organizacyjny

IX TURNIEJ FINAŁOWY Warszawa, Hala Torwar 15 czerwca 2023 Komunikat Organizacyjny

Komunikat Organizacyjny

Formularz zgłoszeniowy reprezentacji szkoły

Oświadczenie opiekuna prawnego zawodnika

Oświadczenie opiekuna reprezentacji szkoły

Każda szkoła biorąca udział w projekcie może zgłosić maksymalnie 24 zawodników w terminie zgłoszeń.  Limit miejsc – ogółem 750 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia udziału reprezentacji szkoły (maksymalnie 4 drużyny 6 uczniów w drużynie) dokonuje dyrekcja szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2023 r. na adres e-mail:

grajmywszachy@pzszach.pl  

Po upływie tego terminu Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oświadczenie opiekuna reprezentacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Dyrektorem Turnieju

p. Pawłem Zaskalskim p.zaskalski@pzszach.pl 504627663