Klub w szkole

Aktualizacja 2021

.

O programie

Program “Klub w szkole” jest przeznaczony dla wybranych klubów szachowych, które przeprowadzą zajęcia w szkołach. W 2021 roku wybierzemy 24 kluby szachowe. Każdy klub wyśle instruktora do wybranej szkoły, gdzie najlepsi uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy o królewskiej grze.

Zajęcia sportowe trwać będą od września do grudnia. Polski Związek Szachowy ma przygotowany ujednolicony program prowadzenia zajęć w ramach projektu. Zajęcia przeznaczone są głównie dla dzieci, które skończyły podstawowy kurs szachów w szkole i chcą kontynuować szkolenie na wyższym poziomie, jednak udział w zajęciach będzie otwarty także dla dzieci nie uczestniczących wcześniej w zajęciach szachowych, a posiadających umiejętności gry w szachy. W głównym założeniu zajęcia sportowe umożliwić mają wszystkim chętnym dzieciom możliwość dalszej nauki i gry w szachy. Związek tym samym wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzieci, rodziców i nauczycieli, którzy pragną kontynuować przygodę z szachami po skończeniu lekcji szkolnych.

Polski Związek Szachowy wesprze Klub, w postaci zakupu części niezbędnego sprzętu szachowego. Klub ma obowiązek zapewnić pozostałą część sprzętu do prowadzenia zajęć. Ze środków projektu każdy Klub zostanie doposażony w 4 zegary szachowe DGT 3000.

Cele programu

– Promocja i upowszechnianie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, poza komputerem, Internetem, telewizorem, oraz rozwijanie aktywności fizycznej i zachęcania do udziału we współzawodnictwie sportowym przez udział w turniejach i mistrzostwach szachowych. – Stworzenie kompleksowej oferty dla dzieci i młodzieży do nauki oraz rywalizacji z rówieśnikami z całej Polski w dyscyplinie szachy. – Wyrównywanie szans dostępu do usystematyzowanej aktywności fizycznej dzieci i włączenie do współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych lub z innych przyczyn nieaktywnych lub ograniczonych fizycznie. W szachy grać może każdy bez względu na wiek, cechy motoryczne, czy stopień niepełnosprawności, a przy szachownicy każdy zawodnik ma równe szanse co czyni szachy uniwersalnym sportem dla każdego. – Przeciwdziałanie agresji dzieci i patologii społecznej – szachy pozytywnie wpływają na poziom koncentracji dzieci i uczą pozytywnych nawyków, w tym podejścia z szacunkiem do rywala i gry fair play

– Nabycie doświadczenia nauczycieli, dyrekcji szkół w zakresie szkoleń i organizacji imprez sportowych, które przydatne mogą być także w innych dyscyplinach sportu- Wyszukanie talentów szachowych – przyszłych arcymistrzów i arcymistrzyń. – Włączenie do szachów nieaktywnych zawodników, a także zaangażowanie zawodników którzy zakończyli wyczynowe kariery, w zakresie szkoleń i dzielenia się szachowym doświadczeniem. – Zwiększenie aktywności Klubów szachowych i pozyskanie dla nich nowych członków. – Zaproponowanie kontynuacji nauki gry w szach dla dzieci które ukończyły dotychczasowe kursy szachowe w szkole

Jak przystąpić

Zainteresowane kluby poprzez wojewódzkie związki informują koordynatora projektu do 30 września na maila p.zaskalski@pzszach.pl