Kurs podstawowy dla nauczycieli woj. wielkopolskiego – Włoszakowice, maj-czerwiec 2018

Zapraszamy na kurs podstawowy do Włoszakowic w terminie maj-czerwiec 2018r. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.

Miejsce: Kurs zostanie zorganizowany we Włoszakowicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kurpińskiego 30.

Harmonogram: Przewidywane terminy zjazdu: (sobota- niedziela w godz.9.00-18.00)

I zjazd: 19-20.05.2018 ; II zjazd 9-10.06.2018;  III zjazd 16-17.06.2018 roku

Uczestnictwo: W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych!

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego:

Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań

17 1240 6625 1111 0000 5609 8415

do 15 maja 2018 r. Tytuł przelewu: „Kurs dla nauczycieli – Poznań”.

Opłata za cały kurs wynosi 500 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł (w tym materiały szkoleniowe).

Zgłoszenia:  przyjmuje Paweł Staniszewski – wyłącznie mailowo: staniszewski@wzszach.poznan.pl do 11 maja 2018 roku.

Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zebranie przynajmniej 15 uczestników. Maksymalna liczb uczestników w szkoleniu wynosi 20 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

 Uwagi końcowe:

– Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia

– Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl,

tel. 502 382 894 (po godz.17.00).

Komunikat – KURS DLA NAUCZYCIELI – V-VI_20018