“WARS i SAWA grają w szachy” – V edycja na rok 2018 – zgłoszenia do 15.01.2018

Do 15 stycznia 2018 r. można zgłosić szkołę do udziału w V edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy”

W grudniu 2017 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało porozumienie z Polskim Związkiem Szachowym o kontynuacji współpracy przy realizacji warszawskiego programu „WARS i SAWA grają w szachy”, będącego częścią ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Zważywszy na szerokie zainteresowanie społeczności warszawskich szkół edukacją szachową najmłodszych uczniów oraz mając na uwadze jej znaczący wpływ na rozwój funkcji poznawczych dzieci – w ramach ww. porozumienia, z początkiem Nowego Roku 2018 rozpoczynamy kolejną, V edycję programu „WARS i SAWA grają w szachy”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane są szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa oraz:

  1. nieuczestniczące w ww. programie (w tym gimnazja przekształcone w podstawówki) i bez nauczycieli przeszkolonych z metodyki nauczania gry w szachy lub,
  2. z których nauczyciele prowadzący zajęcia szachowe w ramach programu zmienili miejsce zatrudnienia.

Warunkiem udziału i zakwalifikowania wytypowanych nauczycieli do przeszkolenia na kursie podstawowym z metodyki nauczania gry w szachy, jest deklaracja dyrektora szkoły, zawierająca wskazanie formy organizacji i finansowania nauki gry w szachy, w warunkach określonych przez nowe prawo oświatowe (pkt 2 załączonej deklaracji).

Z uwagi na napięty harmonogram, deklaracje przystąpienia do V edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy” przyjmowane są w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7) do poniedziałku – 15 stycznia br.

72 godzinny kurs doskonalący dla nauczycieli został zaplanowany w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018, tj. w dniach: 5 lutego br. – godz. 13-19, 10 lutego br. – godz. 9-15, 12 lutego br. – godz. 13-19, 16 lutego br. – godz. 13-19, 18 lutego br. – godz. 9-15, 23 lutego br. – godz. 13-19, 26 lutego br. – godz. 13-19, 5 marca br. – godz. 13-18, 9 marca br. – godz. 13-19, w siedzibie samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli – Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES, ul. Stara 4).