Dodatkowe zajęcia szachowe – nabór uzupełniający

W ramach zadania „Sport wszystkich dzieci”, realizowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, zapraszamy szkoły uczestniczące w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole” do realizowania szachowych zajęć pozalekcyjnych z dziećmi z klas III i IV szkoły podstawowej, które już odbyły dwuletnią naukę gry w szachy w ramach lekcji dydaktycznych.
Szkoły, które wyrażają gotowość kontynuowania realizacji projektu również w takiej formie, prosimy o zgłaszanie chęci uczestniczenia drogą mailową na adres: b.piotrowska@pzszach.pl