Kurs dla nauczycieli – województwo łódzkie- Bełchatów – listopad 2018

Szkolenie obejmuje 72h dydaktyczne podzielone na 3 bloki – szachowy, metodyczny i sędziowsko-organizacyjny. Zakończone jest uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do nauczania podstaw gry w szachy podczas zajęć szachowych

w ramach Ogólnopolskiego Projektu PZSzach -“Edukacja przez Szachy w Szkole”

 

Organizator: Łódzki Związek Szachowy

Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 1; 97 – 400 Bełchatów; ul. Dąbrowskiego 11

Termin szkolenia: 9 – 25.11.2018r.

Koszt szkolenia – 600zł. brutto (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów)

Termin zgłoszeń do 08.11 (Uwaga: ilość miejsc ograniczona!).

Zgłoszenia proszę przesyłać na wwolniaczyk@gmail.com i szachywszkole@pzszach.pl

Informacje i pytania: wwolniaczyk@gmail.com, tel. 606657793 – Waldemar Wolniaczyk,

Dodatkowo w kursie mogą uczestniczyć zawodnicy z II kategorią szachową oraz instruktorzy szachowi zaliczając jedynie część metodyczną dnia 18.11.2018  – koszt 250 zł.

Opłaty za kurs w Bełchatowie, prosimy kierować na konto:   Łódzki Związek Szachowy;  PKO Bank Polski
07 1020 3352 0000 1102 0119 4950
W tytule podając – “KURS DLA NAUCZYCIELI – IMIĘ I NAZWISKO”  Wpłaty do 08.11.2018

Plan pracy podczas kursu.

Data Godzina L-ba godzin
9.11 16:00 – 21:00 6
10.11 9:00 – 19:00 12
16.11 16:00 – 20:00 5
17.11 9:00 – 19:00 12
18.11 9:00 – 18:00 10
23.11 16:00 – 20:00 5
24.11 9:00 – 19:00 12
25.11 9:00 – 18:00 10