HETMAN dla NAUCZYCIELA ROKU 2017

Hetmany to statuetki przyznawane przez Polski Związek Szachowy, które mają za zadanie w sposób szczególny wyróżnić sukcesy i zasługi środowiska szachowego w Polsce. Podsumowują miniony rok kalendarzowy. Mogą być przyznane za wyniki sportowe, osiągnięcia w działalności szachowej, a także wieloletni wkład w rozwój i popularyzację szachów. Gala wręczenia Hetmanów odbywa się zwykle podczas uroczystego rozpoczęcia Lotto Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz Budimex Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet, w tym roku w maju br.

Hetmany są przyznawane m. in. w kategorii Nauczyciel Roku w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Uprawnieni do zgłaszania wniosków w kategorii są: koordynator ogólnopolski,  wojewódzcy koordynatorzy Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” oraz  Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół, które uczestniczą w Projekcie.

Wypełniony wniosek prosimy przesyłać na adres e-mail: szachywszkole@pzszach.pl w terminie do 2 marca 2018 r.

Hetman_wniosek_2017-1