Kurs dla nauczycieli – województwo wielkopolskie – luty, marzec 2019

KURS DLA NAUCZYCIELI

W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ SZACHOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W PROGRAMIE EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE

Organizator: Wielkopolski Związek Szachowy  w Poznaniu.

Kurs obejmuje 72 godziny lekcyjne wykładów prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów Wielkopolskiego i Polskiego Związku Szachowego.

Przeszkolenie nauczycieli stanowi jeden z warunków przystąpienia szkoły do programu „Edukacja przez Szachy w Szkole” i otrzymania sprzętu szachowego z PZSzach dla szkół, szczegóły na: www.szachywszkole.pl.

Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu organizuje dla nauczycieli kolejną edycje kursu “Edukacja przez szachy w szkole”.

Kurs zostanie zorganizowany w Poznaniu (lub w innej miejscowości pod warunkiem udostępnienia sali szkoleniowej) w I kwartale 2019 roku – zajęcia prowadzone będę w sobotę i niedzielę w trzech zjazdach.

Proponowane terminy: 23-24.02.2019, 9-10.03.2019 i 23-24.03.2019.

Uczestnictwo i opłata:

W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych!

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego:

Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415

Opłata za cały kurs wynosi 600 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe). Płatność po utworzeniu grupy szkoleniowej.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl w terminie do 10 luty 2019 r.

Uwagi końcowe:

Warunkiem zorganizowania kursu jest zebranie grupy 15 osobowej.

– Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia. – Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl

tel. 502 382 894 (po godz.17.00)