Kurs Edukacji przez Szachy w Szkole (woj. mazowieckie i ościenne)

Komunikat kursu dla nauczycieli

W ramach programu „Edukacji przez Szachy w Szkole”

1. Cel: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć szachowych w edukacji wczesnoszkolnej.

2. Organizator: Polski Związek Szachowy

3. Miejsce:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, ul. Karola Szamoty 35

4. Terminy zjazdów:

Godziny szkoleń:

Piątki od 14.00 do 18.45 ( 6 godzin) 1 przerwa 15min
Soboty od 9.00 do 17.00 (10 godzin) 2 przerwy 15 min.
Niedziele od 9.00 do 15.30 ( 8 godzin) 2 przerwy 15 min

I zjazd 7-9 czerwca 2019 r.

II zjazd 14-16 czerwca2019 r.

III zjazd 21-23 czerwca 2019 r.

5. Uczestnictwo: W szkoleniach mogą brać udział nauczyciele, którzy zgłoszą się do 04.06.2019 i wniosą opłatę 600 zł do 06.06.2019 na konto Polskiego Związku Szachowego:

53 2490 0005 0000 4530 6612 0827

(opłata zawiera 72 godziny szkolenia, bufet kawowy, materiały szkoleniowe ( 5 książek ) dyplom ukończenia kursu wydany przez Polski Związek Szachowy)

Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe).

6.Kontakt :
p.zaskalski@pzszach.pl lub 504 627 663

Kurs dla nauczycieli – województwo dolnośląskie – kwiecień, maj 2019

Kurs dla nauczycieli – województwo dolnośląskie – kwiecień, maj 2019

Komunikat kursu dla nauczycieli

W ramach programu „Edukacji przez Szachy w Szkole”

1. Cel: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć szachowych w edukacji wczesnoszkolnej.

2. Organizator: Dolnośląski Związek Szachowy ul. Borowska 1-3 Wrocław

3. Miejsce: Klub Szachowy Macedońska 7 Wrocław

4. Terminy zjazdów:

Godziny szkoleń: sobota i niedziela – od 9:00 do 16.30

I zjazd 6-7 Kwiecień 2019 r.

II zjazd 27-28 Kwiecień 2019 r.

III zjazd 11-12 maj 2019 r.

IV zjazd 25-26 maj 2019 r.

5. Uczestnictwo: W szkoleniach mogą brać udział nauczyciele, którzy zgłoszą się do 01.04.2019 i wniosą opłatę 600 zł do 02.04.2019 na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego:

Raiffeisen Bank Polska S.A. (RaiffeisenPolbank) 11 1750 0012 0000 0000 3870 3099

(opłata zawiera 72 godziny szkolenia, bufet kawowy, materiały szkoleniowe dyplom ukończenia kursu wydany przez Polski Związek Szachowy)

Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe).

6.Kontakt :
biuro@dzszach.pl lub tel. Piotr Klukiewicz 724 232 138

Kurs dla nauczycieli – województwo lubuskie – marzec 2019

Kurs dla nauczycieli – województwo lubuskie – marzec 2019

KURS DLA NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

W RAMACH PROJEKTU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

„EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE” – V EDYCJA

 

1. Organizator: Lubuski Związek Szachowy, ul. Chrobrego 28, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Planowane miejsce:

* północ województwa – 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 28 (lokal Klubu Szachowego „STILON”)

* południe województwa – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odrodzenie” ul. 22 lipca 1807 nr 12 C. 67-120 Kożuchów. 3. Zgłoszenia: do 28 lutego 2019 na adres: anmodz@gmail.com
4. Terminy zjazdów: 8 – 10 marca, 22 – 24 marca i 29 – 31 marca 2019.

5. Program godzinowy: piątek 4 h (16.00 – 19.30), sobota i niedziela po 10 h (09.00 – 16.00)

6. Opłaty: opłata za kurs w wysokości 600 zł (osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową – potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej – mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł) płatna do 22.03.2019 na konto Lubuskiego Związku Szachowego:

Bank Zachodni WBK S.A., 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799

(opłata obejmuje 72 godziny szkolenia i materiały szkoleniowe)

6. Kontakt: prezes LZSzach. – Andrzej Modzelan tel. 606-92-11-88.

Kurs dla nauczycieli – województwo wielkopolskie – luty, marzec 2019

Kurs dla nauczycieli – województwo wielkopolskie – luty, marzec 2019

KURS DLA NAUCZYCIELI

W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ SZACHOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W PROGRAMIE EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE

Organizator: Wielkopolski Związek Szachowy  w Poznaniu.

Kurs obejmuje 72 godziny lekcyjne wykładów prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów Wielkopolskiego i Polskiego Związku Szachowego.

Przeszkolenie nauczycieli stanowi jeden z warunków przystąpienia szkoły do programu „Edukacja przez Szachy w Szkole” i otrzymania sprzętu szachowego z PZSzach dla szkół, szczegóły na: www.szachywszkole.pl.

Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu organizuje dla nauczycieli kolejną edycje kursu “Edukacja przez szachy w szkole”.

Kurs zostanie zorganizowany w Poznaniu (lub w innej miejscowości pod warunkiem udostępnienia sali szkoleniowej) w I kwartale 2019 roku – zajęcia prowadzone będę w sobotę i niedzielę w trzech zjazdach.

Proponowane terminy: 23-24.02.2019, 9-10.03.2019 i 23-24.03.2019.

Uczestnictwo i opłata:

W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych!

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego:

Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415

Opłata za cały kurs wynosi 600 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe). Płatność po utworzeniu grupy szkoleniowej.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl w terminie do 10 luty 2019 r.

Uwagi końcowe:

Warunkiem zorganizowania kursu jest zebranie grupy 15 osobowej.

– Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia. – Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl

tel. 502 382 894 (po godz.17.00)

Kurs dla nauczycieli – województwo śląskie – luty 2019

Kurs dla nauczycieli – województwo śląskie – luty 2019

Cel: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć szachowych w edukacji wczesnoszkolnej.

Organizator: Śląski Związek Szachowy, 1 Maja 24, 40-287 Katowice

 

Termin i miejsc zjazdu:

Dąbrowa Górnicza, 18-24 lutego 2019 r.

Uczestnictwo: W szkole mogą wziąć brać udział nauczyciele, którzy prześlą zgłoszenie (imię, nazwisko, szkoła) na adres koordynatora Dawida Borutę dawidboruta@gmail.com  (koordynator Dawida Boruta) do 11 lutego 2019 r. i wniosą opłatę w wysokości 600 zł do 15 lutego 2019 r. na konto Ślaskiego Związku Szachowego 54 2030 0045 1110 0000 0236 8940.

(opłata zawiera 72 szkolenia, materiały szkoleniowe, dyplom ukończenia kursu wydany przez Polski Związek Szachowy).

Opłata za cały kurs wynosi 600 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł.

Prowadzący kurs:

Część szachowa: Paweł Więcek/Dawid Boruta/Łukasz Brożek

Część metodyczna: Dorota Surman

 

Kontakt: dawidboruta@gmail.com lub 607353366 Dawid

Kurs dla nauczycieli – województwo mazowieckie – Piaseczno. Luty – marzec 2019

Kurs dla nauczycieli – województwo mazowieckie – Piaseczno. Luty – marzec 2019

Szkolenie obejmuje 72h dydaktyczne podzielone na 3 bloki – szachowy, metodyczny i sędziowsko-organizacyjny. Zakończone jest uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do nauczania podstaw gry w szachy podczas zajęć szachowych w ramach Ogólnopolskiego Projektu PZSzach -„Edukacja przez Szachy w Szkole”

Szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3  im. Tadeusza Zawadzkiego “Zośki” 

ul. Główna 50 05-502 Piaseczno

w dniach:

16-17 lutego

2-3 marca

16-17 marca

30-31 marca

6 kwietnia

Koszt szkolenia – 600zł. brutto (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów).

Wpłaty należy kierować na konto PZSzach:

Polski Związek Szachowy
53 2490 0005 0000 4530 6612 0827
Alior Bank

00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 (brama od ul. Żurawiej, domofon 200)

Termin zgłoszeń do 8.02.2019 (Uwaga: ilość miejsc ograniczona!)

Zgłoszenia proszę przesyłać na p.zaskalski@pzszach.pl

Kurs dla nauczycieli – województwo opolskie – Lewin Brzeski – listopad 2018 – styczeń 2019

Kurs dla nauczycieli – województwo opolskie – Lewin Brzeski – listopad 2018 – styczeń 2019

Zapraszamy na 72 godzinny kurs dla nauczycieli chcących przystąpić do projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole” w województwie opolskim.

Zajęcia ruszają 23.11.2018r.

Harmonogram zjazdów przedstawia się następująco:

I zjazd – PSP Lewin Brzeski 23-25.11.2018 r.

II zjazd- PSP Łosiów 07-09.12.2018 r.

III zjazd – PSP Skorogoszcz 25-27.01.2019 r.

Opłata za kurs wynosi: 600 zł za jednego nauczyciela.
Opłata obejmuje 72 godziny szkolenia i materiały szkoleniowe.

Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową – potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej – mogą być zwolnione
z części szachowej, i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł).

Uczestnicy otrzymują  C E R T Y F I K A T ukończenia kursu, wystawiony przez Polski Związek Szachowy, z zakresu metodyki nauczania gry w szachy, potwierdzający posiadanie wiedzy
oraz umiejętności do prowadzenia zajęć szachowych dla początkujących w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Osoba do kontaktu:

Waldemar Taboła

Sekretarz Generalny PZSzach
tel. (+48) 22 841-41-92, 22 841-94-60 wew.11
kom. +48 660 661 025
e-mail/Skype: w.tabola@pzszach.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych! Zapisy wciąż możliwe.

Kurs dla nauczycieli – województwo pomorskie – Gdynia – styczeń, luty 2019

Kurs dla nauczycieli – województwo pomorskie – Gdynia – styczeń, luty 2019

Kurs dla nauczycieli „Edukacja przez Szachy w Szkole” w województwie pomorskim

 

  1. Organizator: Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
  2. Miejsce: Gdynia (dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie)
  3. Terminy zjazdów: 19-20, 26-27 stycznia i 2-3 lutego 2019 r.
  4. Program: otrzymają uczestnicy drogą mailową (po weryfikacji zgłoszeń)
  5. Opłaty:

Opłata za kurs w wysokości 600 zł płatna do 15.01.2018 r. na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego: PKO BP 13 1440 1345 0000 0000 1284 0853
(tytuł przelewu: „imię i nazwisko – kurs szachowy dla nauczycieli”).

Opłata obejmuje 72 godziny szkolenia i materiały szkoleniowe.

Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową – potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej – mogą być zwolnione
z części szachowej, i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł).

  1. Zgłoszenia: formularz zgłoszenia dostępny pod adresem kliknij należy wysłać do 31 grudnia 2018r.
  2. Uczestnictwo:

Warunkiem zgłoszenia nauczyciela na kurs jest przesłana mailowo przez szkołę deklaracja przystąpienia do projektu na adres koordynatora wojewódzkiego projektu oraz uiszczona opłata na wskazane konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego.
Oznacza to, że w kursie mogą wziąć udział nauczyciele na podstawie delegacji ze szkoły,
w której aktualnie pracują.

Nauczyciele pozostający bez zatrudnienia lub indywidualni zainteresowani, posiadający przygotowanie pedagogiczne (wymagana kserokopia uprawnień) mogą zostać przyjęci na kurs tylko pod warunkiem dostępności miejsc.

  1. Uprawnienia:

Uczestnicy otrzymują  C E R T Y F I K A T ukończenia kursu, wystawiony przez Polski Związek Szachowy, z zakresu metodyki nauczania gry w szachy, potwierdzający posiadanie wiedzy
oraz umiejętności do prowadzenia zajęć szachowych dla początkujących w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach.

  1. Kontakt: Beata Symbor, tel. 513 512 783, mail: edukacja.pwzszach@gmail.com

Kurs dla nauczycieli – województwo łódzkie- Bełchatów – listopad 2018

Kurs dla nauczycieli – województwo łódzkie- Bełchatów – listopad 2018

Szkolenie obejmuje 72h dydaktyczne podzielone na 3 bloki – szachowy, metodyczny i sędziowsko-organizacyjny. Zakończone jest uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do nauczania podstaw gry w szachy podczas zajęć szachowych

w ramach Ogólnopolskiego Projektu PZSzach -“Edukacja przez Szachy w Szkole”

 

Organizator: Łódzki Związek Szachowy

Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 1; 97 – 400 Bełchatów; ul. Dąbrowskiego 11

Termin szkolenia: 9 – 25.11.2018r.

Koszt szkolenia – 600zł. brutto (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów)

Termin zgłoszeń do 08.11 (Uwaga: ilość miejsc ograniczona!).

Zgłoszenia proszę przesyłać na wwolniaczyk@gmail.com i szachywszkole@pzszach.pl

Informacje i pytania: wwolniaczyk@gmail.com, tel. 606657793 – Waldemar Wolniaczyk,

Dodatkowo w kursie mogą uczestniczyć zawodnicy z II kategorią szachową oraz instruktorzy szachowi zaliczając jedynie część metodyczną dnia 18.11.2018  – koszt 250 zł.

Opłaty za kurs w Bełchatowie, prosimy kierować na konto:   Łódzki Związek Szachowy;  PKO Bank Polski
07 1020 3352 0000 1102 0119 4950
W tytule podając – “KURS DLA NAUCZYCIELI – IMIĘ I NAZWISKO”  Wpłaty do 08.11.2018

Plan pracy podczas kursu.

Data Godzina L-ba godzin
9.11 16:00 – 21:00 6
10.11 9:00 – 19:00 12
16.11 16:00 – 20:00 5
17.11 9:00 – 19:00 12
18.11 9:00 – 18:00 10
23.11 16:00 – 20:00 5
24.11 9:00 – 19:00 12
25.11 9:00 – 18:00 10