Kurs Edukacji przez Szachy w Szkole (woj. mazowieckie i ościenne)

Komunikat kursu dla nauczycieli

W ramach programu „Edukacji przez Szachy w Szkole”

1. Cel: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć szachowych w edukacji wczesnoszkolnej.

2. Organizator: Polski Związek Szachowy

3. Miejsce:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, ul. Karola Szamoty 35

4. Terminy zjazdów:

Godziny szkoleń:

Piątki od 14.00 do 18.45 ( 6 godzin) 1 przerwa 15min
Soboty od 9.00 do 17.00 (10 godzin) 2 przerwy 15 min.
Niedziele od 9.00 do 15.30 ( 8 godzin) 2 przerwy 15 min

I zjazd 7-9 czerwca 2019 r.

II zjazd 14-16 czerwca2019 r.

III zjazd 21-23 czerwca 2019 r.

5. Uczestnictwo: W szkoleniach mogą brać udział nauczyciele, którzy zgłoszą się do 04.06.2019 i wniosą opłatę 600 zł do 06.06.2019 na konto Polskiego Związku Szachowego:

53 2490 0005 0000 4530 6612 0827

(opłata zawiera 72 godziny szkolenia, bufet kawowy, materiały szkoleniowe ( 5 książek ) dyplom ukończenia kursu wydany przez Polski Związek Szachowy)

Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe).

6.Kontakt :
p.zaskalski@pzszach.pl lub 504 627 663