Kurs podstawowy dla nauczycieli – Lublin 23 – 29.06.2018

Zapraszamy nauczycieli na kurs wakacyjny – podstawowy – dla nauczycieli zainteresowanych nauką gry w szachy dzieci w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” w Lublinie w terminie 23 – 29 czerwca 2018 r.

  1. Organizator: Lubelski Związek Szachowy
  2. Miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa SKRZYDŁA, ul. Jutrzenki 22, 20-538 Lublin
  3. Termin: 23-29.06.2018, początek kursu: 23.06.2018 – godz. 09.00; zakończenie kursu:29.06.2018 – godz. 15.00
  4. Uczestnictwo:  w kursie mogą wziąć udział:  nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych,  nauczyciele pozostający bez zatrudnienia (wymagana kserokopia uprawnień pedagogicznych) po uiszczeniu opłaty za kurs.
  5. Opłaty:Opłata za cały kurs wynosi 500 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową (Centralny Rejestr PZSzach lub wpis w legitymacji szachowej) mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł (w tym materiały szkoleniowe). Opłaty za kurs należy dokonać przelewem na konto Lubelskiego Związku Szachowego:
   36 1750 0012 0000 0000 3332 3417; Raiffeisen Polbank. (tytuł przelewu: „kurs dla nauczycieli Lublin – imię i nazwisko, miejsce pracy, miejscowość”) w terminie do 22.06.2018 r.
  6. Zgłoszenia:  Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail: biuro@luzszach.pl  w terminie do 21 czerwca 2018 r.

Komunikat Lublin