Kurs podstawowy dla nauczycieli woj. wielkopolskiego – Włoszakowice, sierpień-wrzesień 2018 r.

Zapraszamy na kurs podstawowy do Włoszakowic w terminie sierpień-wrzesień 2018r. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.

Miejsce: Kurs zostanie zorganizowany we Włoszakowicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kurpińskiego 30.

Harmonogram:
Kurs odbędzie się w dniach 27.08- 1.09.2018 roku w godzinach 9.00-18.00 (poniedziałek – sobota)

Uczestnictwo: W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych!

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego:

Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań

17 1240 6625 1111 0000 5609 8415

do 27 sierpnia 2018 r. Tytuł przelewu: „Kurs dla nauczycieli – Poznań”.

Opłata za cały kurs wynosi 600 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł (w tym materiały szkoleniowe).

Zgłoszenia:  przyjmuje Paweł Staniszewski – Koordynator projektu wyłącznie mailowo: staniszewski@wzszach.poznan.pl do 23 sierpnia 2018 roku.

Maksymalna liczb uczestników w szkoleniu wynosi 20 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

 Uwagi końcowe:

– Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia

– Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl,

tel. 502 382 894 (po godz.17.00).

Komunikat – KURS DLA NAUCZYCIELI – V-VI_20018