Do zobaczenia!

Od 1 czerwca br. Anna Harazińska nie pełni funkcji koordynatora projektu Edukacja przez szachy w szkole w Polskim Związku Szachowym.

Szanowni Państwo,

Od 1 czerwca przestałam pełnić funkcję koordynatora projektu Edukacja przez szachy w szkole w Polskim Związku Szachowym, którą powierzono mi w październiku 2014 roku.

Sytuacja na początku mojej pracy była bardzo trudna – w projekcie było około 200 szkół, ale nie istniała baza danych, nauczycieli, wydanych certyfikatów i szkoleń. Przez pierwsze trzy miesiące zbierałam informacje dotyczące szkół, które przystąpiły do projektu, a jednocześnie wprowadzałam dane z kolejnych placówek zainteresowanych nauką gry w szachy. W lutym 2015 roku projekt uległ gruntownej przebudowie, określono jasne zasady uczestnictwa, wdrożono jednolity program szkoleń dla nauczycieli.

Do czerwca bieżącego roku byłam osobą odpowiedzialną za organizację projektu „od strony kuchni”. Pośredniczyłam między nauczycielami, koordynatorami a osobami decyzyjnymi w Polskim Związku Szachowym, uczestniczyłam w organizacji turniejów, szkoleń, konferencji. Udało się zorganizować 3 Turnieje Finałowe, 3 konferencje metodyczne dla nauczycieli, wygłosiłam referaty na 3 konferencjach „Chess in School” w Londynie, pomagałam zorganizować kilkanaście turniejów dzielnicowych w Warszawie. Poznałam wspaniałych ludzi, którzy zarażają pasją i miłością do szachów swoich uczniów nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Dziś chciałabym podziękować wszystkim, którzy ze mną pracowali. Czuję satysfakcję, że wniosłam swój wkład w to, że w projekcie uczestniczy obecnie ponad 1200 szkół, zostało przeszkolonych ponad 4 tys. nauczycieli, mamy ponad 100 szachowych instruktorów szkolnych. Jestem zadowolona z efektów tej trudnej i wymagającej pracy. To było wspaniałe doświadczenie.

Słowa podziękowania kieruję do Krzysztofa Góry, koordynatorów wojewódzkich za zaufanie i chęć współpracy. Jestem przekonana, że projekt “Edukacja przez Szachy w Szkole” będzie się dalej tak dynamicznie rozwijał.

Do zobaczenia.

Anna Harazińska