Kurs dla nauczycieli – województwo dolnośląskie – kwiecień, maj 2019

Kurs dla nauczycieli – województwo dolnośląskie – kwiecień, maj 2019

Komunikat kursu dla nauczycieli

W ramach programu „Edukacji przez Szachy w Szkole”

1. Cel: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć szachowych w edukacji wczesnoszkolnej.

2. Organizator: Dolnośląski Związek Szachowy ul. Borowska 1-3 Wrocław

3. Miejsce: Klub Szachowy Macedońska 7 Wrocław

4. Terminy zjazdów:

Godziny szkoleń: sobota i niedziela – od 9:00 do 16.30

I zjazd 6-7 Kwiecień 2019 r.

II zjazd 27-28 Kwiecień 2019 r.

III zjazd 11-12 maj 2019 r.

IV zjazd 25-26 maj 2019 r.

5. Uczestnictwo: W szkoleniach mogą brać udział nauczyciele, którzy zgłoszą się do 01.04.2019 i wniosą opłatę 600 zł do 02.04.2019 na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego:

Raiffeisen Bank Polska S.A. (RaiffeisenPolbank) 11 1750 0012 0000 0000 3870 3099

(opłata zawiera 72 godziny szkolenia, bufet kawowy, materiały szkoleniowe dyplom ukończenia kursu wydany przez Polski Związek Szachowy)

Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł (w tym materiały szkoleniowe).

6.Kontakt :
biuro@dzszach.pl lub tel. Piotr Klukiewicz 724 232 138

Konferencja „EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE” – V EDYCJA

Konferencja „EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE” – V EDYCJA

PROGRAM WARSZTATÓW – KONFERENCJI NA TEMAT PROJEKTU

POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

„EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE” – V EDYCJA

 

22 LUTEGO – SULECHÓW – GODZ. 10.00

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, UL. LICEALNA 10

10.00 – 10.15  Otwarcie spotkania: powitanie słuchaczy i gości. Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole”  w województwie lubuskim po 4 latach funkcjonowania.

10.15 – 11.15   Metodyka prowadzenia lekcji szachów w klasach I-III Szkoły Podstawowej. Wymiana doświadczeń pytania i odpowiedzi.

11.15 – 12.15   Elementy szachowe w praktyce (maty w 1 ruch, motywy kombinacyjne, specyfikacja debiutów)

12.15 – 12.30  Zakończenie konferencji.

 

 

 

Andrzej Modzelan

Prezes

Lubuskiego Związku Szachowego

Kurs dla nauczycieli – województwo lubuskie – marzec 2019

Kurs dla nauczycieli – województwo lubuskie – marzec 2019

KURS DLA NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

W RAMACH PROJEKTU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

„EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE” – V EDYCJA

 

1. Organizator: Lubuski Związek Szachowy, ul. Chrobrego 28, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Planowane miejsce:

* północ województwa – 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 28 (lokal Klubu Szachowego „STILON”)

* południe województwa – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odrodzenie” ul. 22 lipca 1807 nr 12 C. 67-120 Kożuchów. 3. Zgłoszenia: do 28 lutego 2019 na adres: anmodz@gmail.com
4. Terminy zjazdów: 8 – 10 marca, 22 – 24 marca i 29 – 31 marca 2019.

5. Program godzinowy: piątek 4 h (16.00 – 19.30), sobota i niedziela po 10 h (09.00 – 16.00)

6. Opłaty: opłata za kurs w wysokości 600 zł (osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową – potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej – mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł) płatna do 22.03.2019 na konto Lubuskiego Związku Szachowego:

Bank Zachodni WBK S.A., 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799

(opłata obejmuje 72 godziny szkolenia i materiały szkoleniowe)

6. Kontakt: prezes LZSzach. – Andrzej Modzelan tel. 606-92-11-88.