Kurs podstawowy wakacyjny dla nauczycieli – Puławy – czerwiec 2018 r.

Zapraszamy nauczycieli na kurs wakacyjny – podstawowy – dla nauczycieli zainteresowanych nauką gry w szachy dzieci w ramach projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole” w Puławach w terminie 23 -29 czerwca 2018 r.

 1. Organizator: Polski Związek Szachowy
 2. Miejsce: Osiedlowy Dom Kultury ”m-Pik” – Puławy (woj. lubelskie), ul. Lubelska 25
 3. Termin: 23-29.06.2018, początek kursu: 23.06.2018 – godz. 15.00; zakończenie kursu:
  29.06.2018 – godz. 15.00
 4. Uczestnictwo: W kursie mogą wziąć udział:  nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych,  nauczyciele pozostający bez zatrudnienia (wymagana kserokopia uprawnień pedagogicznych) po uiszczeniu opłaty za kurs.
 5. Opłaty za kurs należy dokonać przelewem na konto Polskiego Związku Szachowego:
  34 1060 0076 0000 3200 0071 8184; Bank BPH S.A. (tytuł przelewu: „kurs dla nauczycieli Puławy – imię i nazwisko, miejsce pracy, miejscowość”) w terminie do 20.06.2018 r.

Opłata za cały kurs wynosi 500 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową (Centralny Rejestr PZSzach lub wpis w legitymacji szachowej) mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł (w tym materiały szkoleniowe).

 1. Zgłoszenia: Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres e-mail: a.harazinska@pzszach.pl
  w terminie do 15 czerwca 2018 r.
 2. Uwagi końcowe: Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia. Proponowane noclegi:
  – Schronisko Młodzieżowe: http://www.ssmpulawy.pl/,  Willa „Puławianka” http://www.pulawianka.pl/,  Hotel OLIMPIC: http://www.olimpic.pulawy.pl/
 3. Komunikat:Komunikat_Puławy 2018