Kurs dla nauczycieli – województwo opolskie – Lewin Brzeski – listopad 2018 – styczeń 2019

Zapraszamy na 72 godzinny kurs dla nauczycieli chcących przystąpić do projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole” w województwie opolskim.

Zajęcia ruszają 23.11.2018r.

Harmonogram zjazdów przedstawia się następująco:

I zjazd – PSP Lewin Brzeski 23-25.11.2018 r.

II zjazd- PSP Łosiów 07-09.12.2018 r.

III zjazd – PSP Skorogoszcz 25-27.01.2019 r.

Opłata za kurs wynosi: 600 zł za jednego nauczyciela.
Opłata obejmuje 72 godziny szkolenia i materiały szkoleniowe.

Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową – potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej – mogą być zwolnione
z części szachowej, i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł).

Uczestnicy otrzymują  C E R T Y F I K A T ukończenia kursu, wystawiony przez Polski Związek Szachowy, z zakresu metodyki nauczania gry w szachy, potwierdzający posiadanie wiedzy
oraz umiejętności do prowadzenia zajęć szachowych dla początkujących w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Osoba do kontaktu:

Waldemar Taboła

Sekretarz Generalny PZSzach
tel. (+48) 22 841-41-92, 22 841-94-60 wew.11
kom. +48 660 661 025
e-mail/Skype: w.tabola@pzszach.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych! Zapisy wciąż możliwe.