Kurs dla nauczycieli – województwo pomorskie – Gdynia – styczeń, luty 2019

Kurs dla nauczycieli „Edukacja przez Szachy w Szkole” w województwie pomorskim

 

  1. Organizator: Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
  2. Miejsce: Gdynia (dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie)
  3. Terminy zjazdów: 19-20, 26-27 stycznia i 2-3 lutego 2019 r.
  4. Program: otrzymają uczestnicy drogą mailową (po weryfikacji zgłoszeń)
  5. Opłaty:

Opłata za kurs w wysokości 600 zł płatna do 15.01.2018 r. na konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego: PKO BP 13 1440 1345 0000 0000 1284 0853
(tytuł przelewu: „imię i nazwisko – kurs szachowy dla nauczycieli”).

Opłata obejmuje 72 godziny szkolenia i materiały szkoleniowe.

Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową – potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej – mogą być zwolnione
z części szachowej, i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300 zł).

  1. Zgłoszenia: formularz zgłoszenia dostępny pod adresem kliknij należy wysłać do 31 grudnia 2018r.
  2. Uczestnictwo:

Warunkiem zgłoszenia nauczyciela na kurs jest przesłana mailowo przez szkołę deklaracja przystąpienia do projektu na adres koordynatora wojewódzkiego projektu oraz uiszczona opłata na wskazane konto Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego.
Oznacza to, że w kursie mogą wziąć udział nauczyciele na podstawie delegacji ze szkoły,
w której aktualnie pracują.

Nauczyciele pozostający bez zatrudnienia lub indywidualni zainteresowani, posiadający przygotowanie pedagogiczne (wymagana kserokopia uprawnień) mogą zostać przyjęci na kurs tylko pod warunkiem dostępności miejsc.

  1. Uprawnienia:

Uczestnicy otrzymują  C E R T Y F I K A T ukończenia kursu, wystawiony przez Polski Związek Szachowy, z zakresu metodyki nauczania gry w szachy, potwierdzający posiadanie wiedzy
oraz umiejętności do prowadzenia zajęć szachowych dla początkujących w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach.

  1. Kontakt: Beata Symbor, tel. 513 512 783, mail: edukacja.pwzszach@gmail.com