Kurs podstawowy dla nauczycieli – “WARS i SAWA grają w szachy” V edycja

Od 5 lutego 2018 r. rusza kurs podstawy z metodyki nauczania gry w szachy w ramach V edycji programu “WARS i SAWA grają w szachy”.

Szanowni Państwo,

z początkiem ferii zakończył się nabór do V edycji warszawskiego programu „WARS i SAWA grają w szachy”, realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” przez m.st. Warszawę we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym oraz samorządową placówką doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Zakwalifikowało się do niej 39 samorządowych szkół podstawowych (lista w załączniku nr 1). Wśród nich jest 10 podstawówek nieuczestniczących jeszcze dotąd w programie (w tym 3 powstałe w wyniku przekształceń gimnazjów) oraz 19 szkół, które biorą już udział w dotychczasowych jego edycjach, ale z uwagi na duże zainteresowanie odbiorców – chcą przeszkolić kolejnych nauczycieli, aby objąć edukacją szachową jak największą grupę dzieci (w tym jedna SP z IV edycji, powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum).
Dyrektorzy szkół, którzy delegowali nauczycieli, zobowiązali się do uruchomienia stałych, zorganizowanych zajęć szachowych z najmłodszymi uczniami.

72 – godzinny kurs podstawowy z metodyki nauczania gry w szachy dla 77 – osobowej grupy warszawskich nauczycieli z tegorocznej edycji programu poprowadzą tradycyjnie profesjonalni trenerzy, zapewnieni przez Polski Związek Szachowy.Szkolenie odbędzie się w siedzibie samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli – Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (ul. Stara 4) oraz Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej (ul. Jezuicka 4, grupa III w dniach: 12, 16 i 23 lutego br.), zgodnie z następującym harmonogramem:

5 lutego br. – godz. 13-19
10 lutego br. – godz. 9-15
12 lutego br. – godz. 13-19
16 lutego br. – godz. 13-19
18 lutego br. – godz. 9-15
23 lutego br. – godz. 13-19
26 lutego br. – godz. 13-19
5 marca br. – godz. 13-18
9 marca br. – godz. 13-19

w podziale na 3 grupy:

Grupa I – 25 osób:
Bemowo (10 N z 6 szkół)
Białołęka (4 N z 2 szkół)
Praga Północ (5 N z 2 szkół)
Śródmieście (6 N z 3 szkół)

Grupa II – 26 osób:
Mokotów (4 N z 2 szkół)
Praga Południe (10 N z 5 szkół)
Rembertów (4 N z 2 szkół)
Ursynów (8 N z 4 szkół)

Grupa III – 26 osób:
Targówek (10 N z 5 szkół)
Wawer (2 N z 1 szkół)
Wesoła (4 N z 2 szkół)
Wilanów (2 N z 1 szkół)
Włochy (2 N z 1 szkół)
Wola (2 N z 1 szkół)
Żoliborz (4 N z 2 szkół)

Szachy V_lista szkół_2.xls – zał. 1
W sprawach organizacyjnych dotyczących przebiegu kursu można kontaktować się z p. Lidią Korpak – doradcą metodycznym m.st. Warszawy (e-mail: lidia.korpak@wcies.edu.pl ).