Kurs podstawowy – wakacyjny – dla nauczycieli – SIEDLCE – lipiec 2018 r.

Zapraszamy nauczycieli na kurs przygotowujący do prowadzenia nauki gry w szachy w ramach projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole” do Siedlec w terminie 30 czerwca – 6 lipca 2018 r.

  1. ORGANIZATOR: Polski Związek Szachowy
  2. MIEJSCE I TERMIN: Kurs przeprowadzony zostanie w Siedlcach, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. ul. Bema 4, 08-110 Siedlce (tzw. “Rolnik”) i składać się będzie z 72 godzin dydaktycznych w terminie06 – 6.07.2018 r., godziny zajęć od 9:00– 18:00
  3. ZGŁOSZENIA: do 25 czerwca 2018 r. Zgłoszenia do udziału w kursie należy wysyłać e-mailem na adres: Paweł Kruk, p.kruk@pzszach.pl, tel. 22 428 23 76.

W kursie uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani nauczyciele.

  1. FINANSOWANIE: opłata za kurs w wysokości 500 zł (osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową – potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej – mogą być zwolnione z części szachowej (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem) i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł) płatna do 26 czerwca 2018 r. na konto: Polski Związek Szachowy: nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184, Alior Bank.

UWAGA! Organizator wystawia rachunki maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.

SPRAWY RÓŻNE: Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Koszt transportu pokrywają uczestnicy. Istnieje możliwość skorzystania z noclegów – kontakt bezpośredni z internatem szkoły. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.

Komunikat_Siedlce_lipiec2018