Kurs podstawowy dla nauczycieli – woj. lubuskie – Gorzów Wlkp. i Kożuchów – kwiecień – maj 2018 r.

Zapraszamy nauczycieli województwa lubuskiego i województw sąsiadujących na kurs podstawowy w ramach projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole” – w Gorzowie Wielkopolskim lub Kożuchowie – w kwietniu i maju br.

  1. Organizator: Lubuski Związek Szachowy, ul. Chrobrego 28, 66-400 Gorzów Wlkp.
  2. Planowane miejsca: północ województwa – Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 28 (lokal Klubu Szachowego „STILON”); południe województwa – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odrodzenie” ul. 22 lipca 1807 nr 12 C. 67-120 Kożuchów.
  3. Zgłoszenia:do 31 marca 2018 na adres: anmodz@gmail.com
  4. Terminy zjazdów: 13 – 15 kwietnia, 20 – 22 kwietnia i 11 – 13 maja 2018.
  5. Program godzinowy: piątek 4 h (16.00 – 19.30), sobota i niedziela po 10 h (09.00 – 16.00)
  6. Opłaty:opłata za kurs w wysokości 500 zł (osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową – potwierdzoną w Centralnym Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej – mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł) płatna do 31.03.2018 na konto Lubuskiego Związku Szachowego:

Bank Zachodni WBK S.A., 34 1090 1900 0000 0001 2105 1799

(opłata obejmuje 72 godziny szkolenia i materiały szkoleniowe)

  1. Kontakt: Prezes LZSzach. – Andrzej Modzelan 606-92-11-88.

IV Kurs dla nauczycieli w lubuskim 2018 – komunikat