Kurs podstawowy dla nauczycieli – woj. wielkopolskie – Poznań – marzec – kwiecień 2018

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych nauką podstaw gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej na kurs w Poznaniu.

Miejsce: Zespół Szkół Łączności w Poznaniu, ul.Przełajowa 4,  Poznań 61-622

Harmonogram:

 I zjazd: 16-18.03. 2018 r., (piątek 16.00 -20.00; sobota i niedziela godz. 9.00-16.00)

II zjazd: 6-8.04. 2018 r., ( piątek 16.00 -20.00, sobota i niedziela godz. 9.00-16.00)

III zjazd: 20-22.04. 2018 r., (piątek 16.00-20.00 sobota, niedziela godz. 9.00-16.00)

Uczestnictwo: W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający jednak uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) – po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad szachowych!

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Związku Szachowego:

Bank Pekao S.A. Oddział/Poznań  nr: 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415

do 15.03. 2018 r. Tytuł przelewu: „Kurs dla nauczycieli – Poznań”.

Opłata za cały kurs wynosi 500 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł (w tym materiały szkoleniowe).

Zgłoszenia:  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie na adres: staniszewski@wzszach.poznan.pl do dnia 10.03.2018. Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zebranie przynajmniej 15 uczestników.

Uwagi końcowe:

– Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia

– Dodatkowych informacji udziela Paweł Staniszewski, e-mail: staniszewski@wzszach.poznan.pl, tel. 502 382 894 (po godz.17.00).