Kurs podstawowy dla nauczycieli – woj. małopolskie – kwiecień 2018

Nauczycieli ze szkół podstawowych  woj. małopolskiego zapraszamy na kurs podstawowy projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole”, który odbędzie się w Krakowie w kwietniu 2018 r.

1. Uczestnictwo

Małopolski Związek Szachowy organizuje kurs podstawowy dla nauczycieli, który przygotowuje do nauczania szachów w szkole, w klasach 1-3. W kursie mogą wziąć udział nauczyciele dowolnego przedmiotu na podstawie zgłoszenia przez szkołę, w której aktualnie pracują lub inni nauczyciele, również ci pozostający aktualnie bez zatrudnienia, posiadający uprawnienia pedagogiczne (wymagana jest kserokopia uprawnień) po uiszczeniu opłaty za kurs. Nauczyciele nie muszą znać zasad gry w szachy.

 2. Miejsce i harmonogram

I zjazd:     6,7,8.04.2018

II zjazd:    13,14,15.04.2018

III zjazd:   20,21,22.04.2018

Kurs odbędzie się w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym al. Powstania Warszawskiego 6

Ramowy czas trwania zajęć: piątek: 16:30-19:45, sobota, niedziela: 9:00-16:00

 3. Opłaty

Opłata za kurs i materiały szkoleniowe wynosi 500 zł. Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej. Osoby te płacą 250 zł (w tym materiały szkoleniowe).

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Małopolskiego Związku Szachowego:

PKO BP S.A. I/O Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297 do 25 marca 2018 r.

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko nauczyciela, nr szkoły oraz informację „Kurs dla nauczycieli Kraków”.

4. Zgłoszenia i informacje:

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres jan.kusina@gmail.com w terminie do 25 marca 2018 r. Do zgłoszenia proszę dołączyć dowód wpłaty oraz podać dane do faktury.

Dodatkowych informacji udziela Jan Kusina: tel. 607-059-125, e-mail: jan.kusina@gmail.com

Komunikat kursu: kom_kurs.naucz_2018