Wakacyjny kurs podstawowy dla nauczycieli w Zielonce 2017

Wakacyjny kurs podstawowy dla nauczycieli w Zielonce 2017

WAKACYJNY kurs podstawowy w Zielonce

dla nauczycieli w ramach projektu

„Edukacja przez Szachy w Szkole”

Termin:

   Kurs rozpoczyna się  3.07.2017 o godz. 9:00, a kończy 9.07.2017 o godzinie 18:30

Miejsce:

Akademia Kształcenia Umysłu, 05-220 Zielonka, ul. Brzozy Brzeziny 25 A

Uczestnictwo:

W kursie mogą wziąć udział nauczyciele na podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują oraz nauczyciele pozostający bez zatrudnienia, posiadający uprawnienia pedagogiczne (wymagana kserokopia uprawnień) po uiszczeniu opłaty za kurs.

Opłaty:

Opłatę za kurs należy uiścić przelewem na konto Mazowieckiego Związku Szachowego:
Bank BGŻ nr 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 w terminie do 23.06.2017.
Tytuł przelewu: „kurs dla nauczycieli Zielonka – imię i nazwisko”.

Opłata za cały kurs wynosi 500 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową (Centralny Rejestr PZSzach lub wpis w legitymacji szachowej) mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł (w tym materiały szkoleniowe).

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres email:robert.krasiewicz@gmail.com w terminie do 23 czerwca 2017. (Uwaga: ilość miejsc ograniczona!).

WAKACYJNY-kurs-podstawowy

Zapraszamy !